Wiadomości

Jest nowe prawo patentowe. Nawet Krzysztof Piątek zastrzegł swoją cieszynkę

2019-11-08, Autor: Tomasz Raudner

Szereg nowości dotyczących patentów na wynalazki, zastrzegania znaków towarowych czy przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe zawiera prawo własności przemysłowej, którego nowelizację podpisał właśnie Prezydent RP. Z prawa skorzystał m.in. piłkarz Krzysztof Piątek, który zastrzegł swoją słynną cieszynkę – pistolety jako ruchomy znak towarowy.

Reklama

Codziennie na świecie rejestrowanych jest około 58 tys. praw własności intelektualnej.

Jak mówi portalowi ŚląskiBiznes.pl Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, jest to trudny rynek i przedsiębiorcy chcący opatentować swój wynalazek, czy zastrzec znak towarowy powinni zacząć swoją działalność od odwiedzin urzędu patentowego.

Patentowanie wynalazków - ważny jest czas

Zdaniem Edyty Demby-Siwek podstawową kwestią, a zarazem problemem przedsiębiorców w przypadku patentowania swoich wynalazków czy znaków jest moment, w którym się za to zabierają.

- Robią to za późno, ponieważ w przypadku patentów i wzorów użytkowych jest tak, że chronimy tylko rozwiązania nowe.

Czyli jeżeli przykładowo dzisiaj na targach pokazalibyśmy światu jakieś rozwiązanie, to ono już nie będzie mogło być chronione patentem, ponieważ utraci przymiot nowości. W związku z tym w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych pierwsze kroki trzeba kierować do urzędu patentowego, nawet wcześniej, niż do urzędu skarbowego. W przypadku znaków towarowych możemy trochę poczekać, tym niemniej konkurencja nie śpi.

Krzysztof Piątek zastrzegł cieszynkę

Jako ciekawostkę Edyta Demby-Siwek podaje przykład piłkarza Krzysztofa Piątka, który zdecydował się zastrzec swoją słynną cieszynkę:

- W marcu była poprzednia nowelizacja ustawy, która wprowadziła nowe kategorie znaku, takie jak znaki multimedialne. Ku uciesze fanów piłkarza Piątka chcę poinformować, że właśnie zarejestrował swoją cieszynkę jako znak towarowy ruchomy, w różnych wariantach

- mówi.

Z prezeską Urzędu Patentowego RP mieliśmy okazję rozmawiać podczas 9. Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach. Poniżej cała rozmowa.

Podpisana właśnie przez Prezydenta RP kolejna nowelizacja prawa własności przemysłowej jeszcze poszerza katalog ułatwień w chronieniu swoich wynalazków czy znaków towarowych.

Wśród nich znalazły się m.in. doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe oraz znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania.

Nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

- Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników. To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty. Szczególne znaczenie zmiany mają dla start-upów z branży IT, które od teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera

– wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz środowisko prawnicze.

- Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patentowych – zostaną dopuszczeni również adwokaci i radcowie prawni - dodaje szefowa MPiT.

Najistotniejsze zmiany w prawie własności przemysłowej

1. Pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patentowych – będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni. Oznacza to zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Obecnie adwokaci i radcowie prawni mogą być pełnomocnikami w sprawach dotyczących znaków towarowych. Reprezentacja stron w postępowaniach w sprawie wzorów przemysłowych jest powszechnym rozwiązaniem w wielu krajach Unii Europejskiej. Zwiększenie dostępności pomocy prawnej oznacza także obniżenie kosztów tej pomocy oraz wzrost konkurencyjności w sektorze tego rodzaju usług.

2. Doprecyzowanie pojęcia wynalazku. Dzięki temu przedsiębiorcy zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym, korzystając ze zbliżonego orzecznictwa obu instytucji. Po zmianach w zakresie regulacji dotyczących patentów, Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego. To oznacza, że polscy obywatele i polskie firmy zainteresowane opatentowaniem wynalazku wspomaganego komputerowo będą mogły dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Polsce, gdzie koszt jest nieporównywalnie niższy od opłat uiszczanych w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla start-upów z branży IT na etapie pozyskiwania środków finansowych na prowadzoną działalność, dla których taki patent może stanowić istotne aktywa.

3. Usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym (UP), w tym przyspieszenie postępowania spornego w sprawach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Możliwe będzie także skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego. To oznacza, że przedsiębiorstwa szybciej będą uzyskiwać prawa wyłączne (np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego), przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia.

4. Zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców (na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm na początku ich działalności gospodarczej, czyli w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia.

5. Wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego. Umożliwi ono zgłaszającemu – już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat „stanu techniki”. To oznacza, że będzie on mógł się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwoli zgłaszającemu na szybsze podjęcie decyzji o wystąpieniu o międzynarodową ochronę na zgłaszany wynalazek.

6. Skrócenie aplikacji eksperckiej dla pracowników Urzędu Patentowego z 18 do 6 miesięcy (obecnie trwa 3 lata i można ją skrócić do 18 miesięcy). Przyspieszy to proces przechodzenia na stanowiska eksperckie pracowników zatrudnionych w UP. To z kolei przyczyni się do wzrostu wyspecjalizowanej kadry oraz wpłynie na skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń o nadanie ochrony patentowej.

Prezeska Urzędu Patentowego RP zwraca uwagę, że zarejestrowanie patentu nie jest prostą sprawą. - Najlepiej skorzystać z pomocy pełnomocnika, którym jest rzecznik patentowy. Łatwiej jest w przypadku zastrzeżenia wzorów przemysłowych czy znaków towarowych myślę, że każdy przedsiębiorca poradzi sobie sam – mówi Edyta Demby-Siwek.

Nowe regulacje wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu przedsiębiorcy i inni użytkownicy systemu ochrony własności przemysłowej będą mogli się do nich prawidłowo przygotować.

Jakie macie doświadczenia z patentowaniem swoich wynalazków, czy zastrzeganiem znaków towarowych?

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
 • ~lokalny 2019-11-12
  15:47:04

  1 0

  Na pewno przy rozpoczęciu swojej działalności warto zastrzec znak słowno-graficzny swojej marki/produktu. Nie jest to drogie, a w przyszłości zaoszczędzi sporo kłopotów gdyby zrobił to ktoś pierwszy.

 • ~bizneswomen 2019-11-18
  12:49:46

  0 0

  Dokładnie, najlepiej zrobić to na początku, bo gdy ktoś nas uprzedzi, to nagle jest płacz i zgrzytanie zębów.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy poradzimy sobie bez gazu z Rosji?


Oddanych głosów: 415