Wiadomości

Świetne dane z gospodarki: PKB w 2018 roku urósł o 5,1 proc.!

2019-02-05, Autor: tora

Produkt krajowy brutto w 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 proc. w stosunku do roku 2017, kiedy wyniósł 4,8 proc. To wstępne szacunki podane przez GUS.

- To jeden z najlepszych wyników w Europie – komentuje Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Reklama

- Należy zaznaczyć, że solidne fundamenty polskiej gospodarki okazały się odporne w obliczu pogarszającej się sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu, tj. większego od oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, w szczególności w Niemczech czy narastającej niepewności związanej ze sposobem w jaki Wielka Brytania opuści Unię Europejską – mówi szefowa resortu.

Wskazuje, że główną siłą napędową naszej gospodarki pozostała konsumpcja prywatna, która w całym 2018 r. wzrosła o 4,5 proc. Zdaniem minister wpływ na dobrą sytuację gospodarstw domowych miały trzy czynniki. Pierwszym jest wzrost wysokości przeciętnych wynagrodzeń - w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,1 proc.) Drugą kwestią jest niska stopa bezrobocia. W grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. Trzecim czynnikiem była relatywnie niska inflacja, która wyniosła 1,6 proc. To zwiększało siłę nabywczą towarów i usług.

- W 2018 r. wyraźnie widoczny był także oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych i publicznych (nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3 proc.), co świadczy m.in. o zwiększonej aktywności przedsiębiorstw w tej sferze – mówi dalej Jadwiga Emilewicz.

Jej zdaniem oznacza to, że polska gospodarka weszła w 2019 rok w bardzo dobrej kondycji. - Jeśli chodzi o prognozy na ten rok, oczywiście chciałabym, aby udało nam się powtórzyć wynik z 2018 r. I wierzę w siłę polskich przedsiębiorców. Jednak realnie patrząc - zgodnie z cyklem koniunkturalnym i w ślad za globalnym spowolnieniem, oczekujemy, że w bieżącym roku nasza gospodarka będzie łagodnie wyhamowywać – do wzrostu o ok. 4 proc., co wciąż jest bardzo solidnym wzrostem (według ustawy budżetowej 3,8 proc.) - kończy minister.

Prześledźmy jeszcze kilka wskaźników, które złożyły się na wzrost PKB o 5,1 proc. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wzrosła o 5,0 proc. w porównaniu z 2017 r., wobec wzrostu o 4,7 proc. w 2017 r.

Wartość dodana brutto w przemyśle w 2018 r. wzrosła o 5,5 proc. w porównaniu z 2017 r., wobec wzrostu o 5,2 proc. w 2017 r. Wartość dodana brutto w budownictwie w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła o 17,0 proc., wobec wzrostu o 6,5 proc. w 2017 r.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,8 proc., wobec wzrostu o 4,9 proc. w 2017 r.

Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 9,2 proc., wobec wzrostu o 7,2 proc. w 2017 r.

Popyt krajowy wzrósł realnie o 5,3 proc. przy wzroście PKB o 5,1 proc.. W 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 4,9 proc. przy wzroście PKB o 4,8 proc.

Spożycie ogółem w 2018 r. przekroczyło poziom z 2017 r. o 4,3 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 4,5 proc. (w 2017 r. odpowiednio wzrost: o 4,5 proc. oraz o 4,9 proc.).

Akumulacja brutto w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła realnie o 9,2 proc., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3 proc. (w 2017 r. wzrost odpowiednio o 6,2 proc., oraz o 3,9 proc.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2018 r. wyniosła 18,1 proc., wobec 17,7 proc. w 2017 r.

Wykres przedstawia dynamikę realną produktu krajowego brutto (analogiczny okres roku poprzedniego = 100, ceny stałe roku poprzedniego) 

Może Was zainteresuje - kto inwestuje w naukę, płaci niższe podatki:

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.