Koronawirus a biznes

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

16 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwaną tarczą antykryzysową 2.0. Poza rozwiązaniami wspierającymi bezpośrednio przedsiębiorców, ustawa ta gwarantuje im oraz urzędnikom bezpieczeństwo prawno-karne w sytuacji, w której zostali oni imiennie na mocy ustawy bądź w związku z wykonaniem umowy przez Polski fundusz Rozwoju, obarczeni obowiązkami i zadaniami zwalczania skutków COVID 19. Szczególne zastosowanie znajdzie to w zakresie zamówień publicznych. Sytuację analizuje Kancelaria Adwokacka Jarosława Reck.

Reklama

Zgodnie z art. 231 i 296 k.k., odpowiednio funkcjonariusz publiczny tj. urzędnik, policjant a nawet prezydent Rzeczpospolitej oraz osoby, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, przedsiębiorstwa itp. odpowiadają karnie za wyrządzenie szkody w momencie kiedy przekroczą lub nadużyją swoich uprawnień bądź nie dopełnią ciążącego na nich obowiązku.

Jednakże w związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiologiczną, rząd i sejm może nakładać zarówno na urzędy jak i na przedsiębiorców różnego typu obowiązki, zalecenia i zadania. Mając świadomość, iż może dojść do różnego typu kolizji zarówno pranych jak i kolizji interesów podmiotów gospodarczych z nałożonymi zadaniami, legislator zdecydował o uchyleniu odpowiedzialności karnej za powyżej wskazane dwa przestępstwa. W art. 76 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawodawca uchylił karalność czynów wskazanych w art. 231 i 296 k.k. jeżeli przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków związane było z realizacją zadań nałożonych imiennie w drodze ustawy na przedsiębiorcę a mających na celu likwidację skutków pandemii. Ustanie karalności oznacza, iż przy spełnieniu powyższych warunków takie zachowanie przedsiębiorcy nie stanowi przestępstwa w świetle prawa karnego.

Wyłączenie odpowiedzialności karnej przedsiębiorców

Także przedsiębiorcy, którym nie przysługuje status jednostki sektora finansów publicznych a którym zostały powierzone środki publiczne, którymi mogą dysponować bądź je wykorzystywać, odpowiadają za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Katalog czynów, deliktów i deliktów dyscyplinarnych wskazany został wyraźnie w art. 5 – 18d ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W takiej sytuacji, naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez takiego przedsiębiorcę narażał go na karę pieniężną, upomnienia, nagany bądź zakazu pełnieni funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Jednakże również w tym wypadku ustawodawca mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, na podstawie wspominanego już art. 76 § 1 ustawy tarczy 2.0. wyłączył odpowiedzialność przedsiębiorców, jeżeli dopuścili się naruszenia dyscypliny finansów publicznych w ramach zleconych im ustawowo i imiennie zadań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii Koronawirusa.

Sytuacja rad nadzorczych, zarządów spółek

Także członkowie rad nadzorczych, zarządu spółek akcyjnych oraz ich likwidatorzy zostali zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za realizację zadań związanych ze zwalczaniem COVID 19. Co do zasady na podstawie art. 483 k.s.h. odpowiadali oni wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę z winy umyślnej w skutek działań sprzecznych z umową spółki bądź prawem. Jednak jeżeli takie zachowania były związane z likwidacją skutków pandemii, które zostały zlecone ustawowo bądź w ramach realizacji umowy z Polskim Funduszem Rozwoju, to wtedy wyżej wskazane osoby nie ponoszą tej odpowiedzialności, a art. 483 k.s.h. nie stosuje się względem nich. Gwarantuje to brzmienie art. 76 § 2 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Reasumując można wyraźnie stwierdzić, iż przedsiębiorcy, którzy zwalczają skutki pandemii realizując nałożone na nich imiennie, ustawą obowiązki, lub wykonujące te zadania związane z wykonaniem umowy i wykorzystaniem środków Polskiego Funduszu Rozwoju bądź innych środków publicznych nie ponoszą odpowiedzialności karnej jeżeli przy ich realizacji wyrządzili szkodę czy naruszyli dyscyplinę finansów publicznych.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 600

Prezentacje firm