Wiadomości

Zakupy od 4 maja - co czeka klientów w galerii czy w centrum handlowym

2020-04-30, Autor: Tomasz Raudner

Jak już informowaliśmy od 4 maja czynne będą galerie i centra handlowe. Otwarcie sklepów wiązać się będzie z szeregiem wymogów i obostrzeń. Zmiany dotkną też godziny dla seniorów.

Reklama

Zacznijmy od godzin dla seniorów. Od 4 maja przestaną obowiązywać. O likwidacji godzin seniora poinformowała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z portalem WNP.pl. Chodzi o godziny 10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (w weekendy godziny seniora zostały już wcześniej zniesione), w których osoby w wieku powyżej 65 lat mogły robić zakupy w sklepach na wyłączność . Wyjątek stanowiły apteki – tam klient w nagłej potrzebie również mógł wykupić leki w porze senioralnej.

Jak już informowaliśmy, od 4 maja zacznie wchodzić w życie II etap odmrażania gospodarki. Czynne będą galerie handlowe czy sklepy o powierzchni ponad 2000 m kw. Funkcjonować będą jednak w ograniczonym zakresie. Wyłączone będą gastronomia, place zabaw, miejsca spoczynku, kina, kluby fitness. Korytarze, alejki mają służyć wyłącznie do przemieszczania się, w dodatku z zachowaniem odstępu. Organizacja ruchu należeć ma do personelu galerii. Ograniczenia dotkną też parkingów. Mają być udostępnione co drugie miejsca, lub – jeśli nie jest to możliwe, odstępy między autami. Poniżej prezentujemy pełną listę wymogów i obostrzeń, które napotkamy odwiedzając centra handlowe. 

Warunki przebywania w galeriach i centrach handlowych od 4 maja

Przestrzeń komunikacyjna i usługi

 1. Utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej (komunikacja do klientów, naklejki taśmowe, przy kasach, na podłodze, co 2 metry).

 2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii, zgodnie z obowiązującym prawem.

 3. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu w tym umieszczenie stosownej komunikacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

 4. Obiekt handlowy zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na terenie obiektu i/lub w obszarze danego lokalu handlowego

 5. W zależności od konstrukcji danego obiektu uruchomienie jak największej liczby wejść oraz zlikwidowanie barier, umożliwiając bezkontaktowe przechodzenie przez portale,  w miarę możliwości również w toaletach, lub uruchomienie bezkolizyjnej organizacji wejścia i wyjścia do obiektu na zasadzie jedno wejście – jedno wyjście, by móc liczyć klientów.

 6. Dopuszczalne jest jednoczesne wpuszczenie do danego obiektu o 10% wyższej liczby osób o ile ponadnormatywne osoby posiadają aplikację ProteGO Safe. Takie osoby w razie braku wolnych miejsc w sklepie/lokalu nie otrzymują przywilejów, jeśli chodzi o stanie w kolejkach - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami.

 7. Umieszczenie przy wejściu do obiektu urządzenia z zainstalowaną aplikacją ProteGo Safe w celu zarejestrowania przez urządzenie klienta, będącego użytkownikiem aplikacji wchodzącego do obiektu. W wypadku braku możliwości wystawienia  takiego urządzenia – wydrukowanie kodu QR wygenerowanego z aplikacji ProteGO Safe do zeskanowania przez wchodzących klientów - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami..

 8. Umożliwienie prowadzenia działalności wszystkim sklepom z wyłączeniem:

  • Stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin);

  • Stref gier;

  • Kin;

  • Wysp handlowych, również gastronomicznych.

 9. Zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach.

 10. Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.

 11. Komunikaty przez system dźwiękowy, systemy audiowizualne i inne systemu komunikacji z klientem na terenie galerii handlowej dot. zachowania odległości między kolejnymi osobami, unikania skupisk ludzi, noszenia osłon ust i nosa oraz przestrzegania zasad higieny.

 12. Umieszczenie w widocznym miejscu materiałów informacyjnych na temat aplikacji ProteGO Safe - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami.

 13. Zalecanie, na przykład poprzez zniżki lub materiały promocyjne, pracownikom i klientom korzystania z aplikacji ProteGO Safe - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami.

 14. Rezygnacja z roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie obiektów handlowych, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

 15. Wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki).

 16. Określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin), co powinno być jasno zakomunikowane przy wejściu do windy.

 17. Zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną (o ile nie są wyłączone przepisami prawa), celem minimalizacji zakażenia.

 18. Wyłączenie z użytku, lub dokładne czyszczenie, po każdym kliencie, środkami chemicznymi, przebieralni w sklepach na terenie obiektu handlowego.

 19. Zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

 20. Wprowadzenie odpowiednich procedur dla personelu w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach etc.

Strefa gastronomiczna

1. Wydzielenie strefy gastronomicznej widoczną, fizyczną barierą.

2. Ograniczenie liczby klientów w strefie gastronomicznej - na jedną osobę powinno przypadać minimum 15 m kw.

3. Szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

4. W fazie, w której nastąpi uruchomienie galerii handlowych, w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy.

5. W fazie, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z poniższymi obostrzeniami:

- maksymalnie 1 osoba siedząca przy jednym stoliku (nie dotyczy rodzin), chyba, że jego wielkość umożliwia zachowanie odległości min. 2 m między osobami,

- odległość pomiędzy osobami/grupami i stolikami spożywającymi posiłek wynosi minimum 2 metry.

6. Obiekty gastronomiczne znajdujące się na terenie galerii handlowej są objęte zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.

Infrastruktura towarzysząca

1. Informowanie klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.

2. Wyłączenie z użytku wszelkiego rodzaju fontann, placów zabaw i kącików zabaw.

3. Wyłączenie z użytku szatni, przechowalni ubrań, przedmiotów.

4. Dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet przynajmniej 4 razy dziennie oraz rekomendacja dla klientów o konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

5. Codzienna, regularna, przynajmniej 2-krotna w ciągu dnia dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej.

6. Regularna, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcja powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów.

7. Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczącej:

  • mycia rąk

  • dezynfekcji rąk

  • zdejmowania i zakładania rękawiczek

  • zdejmowania i zakładania maseczki

Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania przez obsługę obiektu handlowego osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19

1. Osoby mające symptomy zakażenia COVID-19 nie powinny korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do sklepów.

2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

3. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu co umożliwi obsłudze obiektu ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Wybieracie się na zakupy do galerii 4 maja?

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 485

Prezentacje firm