Wiadomości

W Brukseli o odejściu od węgla. "Transport, logistyka, budownictwo - alternatywą dla górnictwa"

2023-10-30, Autor: mz
W minionym tygodniu w Brukseli odbyło się spotkanie dotyczące Wielopoziomowego Dialogu na temat Sprawiedliwej Transformacji. W spotkaniu zorganizowanym przez Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

Reklama

Marszałek Jakub Chełstowski podkreślił w Brukseli, że województwo śląskie jest największym beneficjentem środków w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Europie, z niebagatelną kwotą 2,2 mld euro.

To dla nas wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim szansa na zmianę, która da impuls do intensywnego rozwoju w oparciu o nowe technologie i innowacje. Ogłosiliśmy już 28 naborów wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 830 mln euro, skierowanych m.in. do firm z sektora MŚP czy na działania związane z odnawialnymi źródłami energii. Sukces sprawiedliwej transformacji nie będzie możliwy bez zaangażowania strony społecznej. Stawiamy na współpracę nauki i biznesu, zależy nam na tym, by młodzi ludzie chcieli budować w województwie śląskim swoją przyszłość. Wiemy jak wykorzystać te środki z korzyścią dla regionu i mieszkańców – mówił.

Marszałek pozytywnie odniósł się przy tym do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany w FST, związanej z powstaniem instrumentu STEP tj. Platformy Strategicznych Technologii dla Europy.

Szybkie wprowadzenie tych zmian w życie może przyczynić się do przyspieszenia wydatkowania środków na rzecz sprawiedliwej transformacji. Konieczne jest zatem stworzenie alternatyw rozwojowych dla obszarów najbardziej dotkniętych transformacją m.in. w sektorach regionalnych inteligentnych specjalizacji np. niskoemisyjnej energetyce czy zielonej gospodarce, ale również w transporcie, logistyce czy budownictwie. Niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, rozproszonej, wsparcie społeczności energetycznych - zaznacza Jakub Chełstowski.

W województwie śląskim przygotowano listę 25 projektów strategicznych na łączną kwotę ponad 451 mln euro, a wiele z nich jest już w przygotowaniu. Dla sukcesu sprawiedliwej transformacji niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej partycypacji społecznej i zwiększenie poziomu aktywności społeczności uczestniczących w całym procesie.

Zmiany w strukturze gospodarczej będą za sobą pociągać zmiany na rynku pracy, konieczność przekwalifikowania i zapewnienia miejsc pracy dla osób, które odejdą z górnictwa. Aby sprostać wyzwaniom zielonej gospodarki potrzebna jest wreszcie efektywna edukacja na poziomie zawodowym, wyższym i ustawicznym. Osiągnięcie celów klimatycznych wymaga ściślejszego powiązania edukacji z wymogami nowej gospodarki - uważa marszałek.

Podkreśla przy tym, że sukcesem jest to, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie wdrażany regionalnie, bezpośrednio w regionach węglowych.

To lokalne społeczności najlepiej wiedzą, jak wykorzystać te środki i gdzie kierować wsparcie. Warto, by to rozwiązanie było utrzymane też w kolejnych perspektywach finansowych Unii Europejskiej, a dalsze wsparcie dla regionów górniczych po 2027 roku było planowane z zachowaniem szerokiego dialogu instytucji unijnych z regionami górniczymi.

Fundusze unijne a przyszłość Śląska 

W ramach odbywającej się w Brukseli Platformy Sprawiedliwej Transformacji marszałek podpisał deklarację regionów węglowych dotyczącą stanowiska w zakresie programowania kolejnej perspektywy finansowej UE po 2027 roku

- Programujemy przyszłość dzięki funduszom unijnym. W Brukseli podczas konferencji Platformy Sprawiedliwej Transformacji podpisaliśmy deklarację regionów węglowych dot. stanowiska w zakresie programowania kolejnej perspektywy finansowej UE – akcentuje Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Województwo Śląskie konsekwentnie realizuje zapisy przyjętej jednogłośnie w 2020 roku przez Sejmik województwa uchwały Zielone Śląskie 2030. Region na realizację zadań związanych z działaniami proekologicznymi, w tym wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii otrzyma rekordową w historii kwotę ponad 5,1 mld euro.

Chełstowski: transport, logistyka, budownictwo - alternatywą dla górnictwa

Działania województwa skupiają się na wzmocnieniu inteligentnych specjalizacji - sektorów niskoemisyjnej energetyki, zielonej gospodarki, przemysłów wschodzących, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, automotive oraz medycyny.

To właśnie wymienione branże w ocenie marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, powinny dać regionowi przewagę nad konkurencją. Mają przy tym ogromny potencjał rozwojowy. Dodatkowo, w ramach procesu dywersyfikacji gospodarczej regionu i zwiększenia innowacyjności województwo chce wspierać rozwój specjalizacji technologicznych w zakresie ochrony środowiska, przetwarzania materiałów, logistyki i transportu, przemysłów: maszynowego i motoryzacyjnego, surowcowego, lotniczego.

Zwraca przy tym uwagę na branże szybko rozwijające się – transport, logistykę, czy szeroko pojęte budownictwo, bo to one będą stanowiły alternatywę dla pracowników odchodzących w branży górniczej.
Stąd tak duży nacisk województwo kładzie na współpracę z samorządami, uczelniami czy agencjami rozwoju.

Województwo w ten sposób chce stworzyć jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju nowych branż i przyciągać nowych inwestorów. Kierunkiem jest szkolnictwo wyższe.

- Chcemy aby ich absolwenci zostali w regionie, bo to na ich wiedzy będzie opierało się wdrażanie nowych technologii – konkluduje marszałek Jakub Chełstowski.

- Transformacja europejskiego systemu energetycznego w celu wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej, wynikających z porozumienia paryskiego, ma szeroko zakrojony wpływ na regiony związane z węglem, torfem i łupkami bitumicznych (zwanymi dalej „regionami węglowymi”) oraz ich gospodarką, w szczególności jeśli pociąga to za sobą zakończenie działalności sektora przemysłowego i gospodarczego. Regiony węglowe w Europie są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem ich zależności od paliw kopalnych w odniesieniu do zatrudnienia i produkcji przemysłowej, jak i ich potencjału w zakresie przekształcania gospodarki. Transformacja regionów węglowych jest daleka od zakończenia i wymaga stałego wsparcia finansowego i politycznego po 2027 r., aby zapewnić, żeby nikt nie zostanie pominięty. Chociaż regiony te stoją w obliczu wielu wyzwań, są również ośrodkami pomysłów, projektów transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz przykładów innowacji, które mogą być inspiracją dla innych regionów UE, które stoją w obliczu zielonej i cyfrowej transformacji lub potrzebują wsparcia swoich branż w celu zwiększenia konkurencyjności UE na światowym rynku – napisano w przyjętej deklaracji.

 

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 567

Prezentacje firm