Kariera

Wielki triumf rzecznika MŚP. PFR przyznaje się do błędu

2022-08-17, Autor: mz

Polski Fundusz Rrozwoju, po interwencji rzecznika MŚP, wydał decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej uzyskanej z programu Tarcza Finansowa 1.0. 

Reklama

Przedsiębiorca, prowadzący biuro podróży, złożył wniosek o podjęcie przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców (oddział w Białymstoku) czynności interwencyjnych w sprawie błędnej decyzji PFR S.A., dotyczącej rozliczenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach programu rządowego – „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”.

W następstwie złożonego wniosku przedsiębiorca zawarł z PFR umowę subwencji finansowej, na mocy której PFR przyznał mu środki w kwocie 72.000 zł.

W dniu 18 maja 2021 r. beneficjent złożył oświadczenie o rozliczeniu, w następstwie którego zgodnie z warunkami regulaminu otrzymał decyzję, w której PFR wyliczył zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 18.000 zł wskazując, że na podaną wartość składa się jedynie 25% związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w całym okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej - czytamy w komunikacie biura prasowego rzecznika MŚP.

Przedsiębiorca nie uzyskał zwolnienia z obowiązku zwrotu dodatkowo kwoty 54.000 zł, tj. 75% subwencji z tytułu spełniania warunku utrzymania zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji finansowej oraz prowadzenia działalności w branży sklasyfikowanej kodem PKD 79.12.Z „Działalność organizatorów turystyki”.


Błędna decyzja PFR. Przedsiębiorcę wspiera rzecznik MŚP


Przedsiębiorca terminowo dokonał zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji), w której wskazał, że ze składanego do PFR oświadczenia o rozliczeniu – spełnia on wszelkie warunki do ubiegania się o umorzenie przyznanej mu subwencji finansowej w wysokości 100%, tj. w kwocie 72 000 zł, ponadto informując, że w jego ocenie formularz bankowy wprowadzał w błąd, co również było podnoszone do PFR przez rzecznika MŚP na skutek podejmowanych interwencji.

Rzecznik MŚP, w swoich licznych stanowiskach i wnioskach, kierowanych do PFR, występował o wydanie decyzji w zakresie umorzenia całości przyznanej subwencji, wobec faktu spełnienia wszystkich regulaminowych przesłanek przez beneficjenta z programu Tarcza Finansowa 1.0 - dowiadujemy się.

Rzecznik MŚP dodatkowo podkreślał, że przedsiębiorca działa w branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii, i - pomimo wieku (74 lata) - od 40 lat prowadzi jedno z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim biur podróży.

W następstwie wydania pierwotnie błędnej decyzji i przedłużającego się przez prawie 12 miesięcy postępowania wyjaśniającego przed PFR, przedsiębiorca był zmuszony zwracać comiesięczne raty, które pokrywał ze środków prywatnych (tj. w znacznej części z emerytury i likwidacji posiadanych oszczędności).

PFR umarza subwencję. Wielki triumf rzecznika MŚP

Po ponad roku od złożenia oświadczenia o rozliczeniu, wniosku interwencyjnego i ponagleniach, kierowanych przez rzecznika MŚP w zakresie zakończenia przedłużanego przez PFR postępowania wyjaśniającego (reklamacji), w dniu 28 czerwca 2022 r. została wydana decyzja w sprawie umorzenia subwencji w całości - informuje biuro prasowe rzecznika MŚP.

PFR zobligowany był zwrócić przedsiębiorcy nadpłacone środki w kwocie 24.750 zł, które ostatecznie trafiły na konto firmy.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 481

Prezentacje firm