Kariera

Wielki triumf rzecznika MŚP. PFR przyznaje się do błędu

2022-08-17, Autor: mz

Polski Fundusz Rrozwoju, po interwencji rzecznika MŚP, wydał decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej uzyskanej z programu Tarcza Finansowa 1.0. 

Reklama

Przedsiębiorca, prowadzący biuro podróży, złożył wniosek o podjęcie przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców (oddział w Białymstoku) czynności interwencyjnych w sprawie błędnej decyzji PFR S.A., dotyczącej rozliczenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach programu rządowego – „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”.

W następstwie złożonego wniosku przedsiębiorca zawarł z PFR umowę subwencji finansowej, na mocy której PFR przyznał mu środki w kwocie 72.000 zł.

W dniu 18 maja 2021 r. beneficjent złożył oświadczenie o rozliczeniu, w następstwie którego zgodnie z warunkami regulaminu otrzymał decyzję, w której PFR wyliczył zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 18.000 zł wskazując, że na podaną wartość składa się jedynie 25% związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w całym okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej - czytamy w komunikacie biura prasowego rzecznika MŚP.

Przedsiębiorca nie uzyskał zwolnienia z obowiązku zwrotu dodatkowo kwoty 54.000 zł, tj. 75% subwencji z tytułu spełniania warunku utrzymania zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji finansowej oraz prowadzenia działalności w branży sklasyfikowanej kodem PKD 79.12.Z „Działalność organizatorów turystyki”.


Błędna decyzja PFR. Przedsiębiorcę wspiera rzecznik MŚP


Przedsiębiorca terminowo dokonał zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji), w której wskazał, że ze składanego do PFR oświadczenia o rozliczeniu – spełnia on wszelkie warunki do ubiegania się o umorzenie przyznanej mu subwencji finansowej w wysokości 100%, tj. w kwocie 72 000 zł, ponadto informując, że w jego ocenie formularz bankowy wprowadzał w błąd, co również było podnoszone do PFR przez rzecznika MŚP na skutek podejmowanych interwencji.

Rzecznik MŚP, w swoich licznych stanowiskach i wnioskach, kierowanych do PFR, występował o wydanie decyzji w zakresie umorzenia całości przyznanej subwencji, wobec faktu spełnienia wszystkich regulaminowych przesłanek przez beneficjenta z programu Tarcza Finansowa 1.0 - dowiadujemy się.

Rzecznik MŚP dodatkowo podkreślał, że przedsiębiorca działa w branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii, i - pomimo wieku (74 lata) - od 40 lat prowadzi jedno z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim biur podróży.

W następstwie wydania pierwotnie błędnej decyzji i przedłużającego się przez prawie 12 miesięcy postępowania wyjaśniającego przed PFR, przedsiębiorca był zmuszony zwracać comiesięczne raty, które pokrywał ze środków prywatnych (tj. w znacznej części z emerytury i likwidacji posiadanych oszczędności).

PFR umarza subwencję. Wielki triumf rzecznika MŚP

Po ponad roku od złożenia oświadczenia o rozliczeniu, wniosku interwencyjnego i ponagleniach, kierowanych przez rzecznika MŚP w zakresie zakończenia przedłużanego przez PFR postępowania wyjaśniającego (reklamacji), w dniu 28 czerwca 2022 r. została wydana decyzja w sprawie umorzenia subwencji w całości - informuje biuro prasowe rzecznika MŚP.

PFR zobligowany był zwrócić przedsiębiorcy nadpłacone środki w kwocie 24.750 zł, które ostatecznie trafiły na konto firmy.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 610

Prezentacje firm