Wiadomości

BI: kolejny sąd uznaje rozporządzenie covidowe za niezgodne z konstytucją

Wyrok WSA w Opolu nie był jedynym uznającym rozporządzenie covidowe za naruszające konstytucję. Business Insider informuje o podobnym postanowieniu WSA w Warszawie.

Reklama

Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jasno stwierdził, że nakaz zakrywania nosa i ust wydany drogą rozporządzenia jest niekonstytucyjny.

„W ocenie Sądu, doszło więc do naruszenia art. 92 ust. 1 Konstytucji RP albowiem rozporządzenie wykonawcze wykraczało w tej części poza granice delegacji ustawowej, ponieważ nie może jej uzupełniać, rozbudowywać ani modyfikować” - czytamy w uzasadnieniu wyroku, który uchyla grzywnę nałożoną za nieprzestrzeganie obostrzeń.

Opisana przez Business Insider sprawa, w której WSA w Warszawie wydał wyrok, "zaczęła się późnym wieczorem pewnego kwietniowego dnia minionego roku (data dzienna jest znana stronom postępowania).

Dokładnie o godz. 22:32 policjant z komisariatu w S. dostrzegł w altanie sklepowej dwóch mężczyzn. Jednym z nich był P. Z., który zaskarżył później nałożoną na niego grzywnę.

Ponieważ P.Z. nie zakrył nosa i ust funkcjonariusz sporządził notatkę, którą przesłał do lokalnego sanepidu. Ten w maju 2020 r. nałożył na mężczyznę grzywnę w wysokości 5 tys. zł. Decyzję podtrzymał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, choć ukarany wskazywał, że "nie stwarzał zagrożenia epidemicznego, gdyż spotkał się z osobą, z którą pracuje w zakładzie pracy" - czytamy w BI.

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który w listopadzie wydał wyrok uchylający grzywnę sanepidu. I podobnie jak WSA w Opolu, również sąd warszawski przypomniał, że „sądy administracyjne posiadają kompetencję do kontroli zgodności przepisów rozporządzeń z przepisami zawartymi w aktach hierarchicznie nadrzędnych” w tym „do oceny, czy przepis rozporządzenia, który został zastosowany przez organ administracji, jest zgodny z Konstytucją RP i z przepisem upoważniającym do wydania tego rozporządzenia”.

W tym kontekście kluczowy jest przytoczony art. 92 ust 1. konstytucji opisujący wydawanie rozporządzeń.

„powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy w zakresie określonym w upoważnieniu, a nadto musi być wydane w granicach udzielonego przez ustawodawcę upoważnienia, w celu wykonania ustawy. Jednocześnie rozporządzenie nie może być sprzeczne z normami Konstytucji, aktem ustawodawczym, na podstawie którego zostało wydane, a także ze wszystkimi obowiązującymi aktami ustawodawczymi, które w sposób bezpośredni regulują materie będące przedmiotem rozporządzenia. Oznacza to zakaz wydawania rozporządzeń bez upoważnienia ustawowego, niebędących aktami wykonującymi ustawę oraz sprzecznych z Konstytucją i obowiązującymi ustawami. Naruszenie choćby jednego z tych warunków może powodować zarzut niezgodności rozporządzenia z ustawą – czytamy w uzasadnieniu.

Sąd doszedł tym samym do wniosku, że rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem konstytucji:

„W ocenie Sądu, doszło więc do naruszenia art. 92 ust. 1 Konstytucji RP albowiem rozporządzenie wykonawcze wykraczało w tej części poza granice delegacji ustawowej, ponieważ nie może jej uzupełniać, rozbudowywać ani modyfikować (...). Należy zatem stwierdzić, że skoro zdarzenie faktyczne będące podstawą nałożenia na skarżącego obowiązku zakrywania nosa i ust miało miejsce [...] kwietnia 2020 r., tj. w trakcie obowiązywania rozporządzenia RM z 19 kwietnia 2020 r., które jak wyżej wskazano zostało wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej, to tym samym tenże obowiązek został nałożony bez podstawy prawnej. W konsekwencji nałożenie sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) zawartej w przepisie art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy za naruszenie obowiązku zakrywania nosa i ust (art. 46b pkt 4 ustawy), należy uznać za niezgodne z prawem” - podsumował sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł 26 listopada 2020 r., a jego sygnatura to VIII SA/Wa 491/20. Dodajmy, że niejako w odpowiedzi na niekorzystne dla państwa polskiego wyroki grupa posłów Zjednoczonej Prawicy zgłosiła projekt zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, który odebrałby prawo odmowy do przyjęcia mandatu.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?Oddanych głosów: 228

Prezentacje firm