Wiadomości

Dzieje się w sprawie Rafako. Zarząd przedstawia strategię, związkowcy piszą do wierzycieli

2023-11-27, Autor: mz

Wciąż jest głośno o walczącym o przetrwanie Rafako. Nowo powołany zarząd opublikował "bilansu otwarcia", który ma stanowić odpowiedź na liczne pytania, szczególnie ze strony drobnych akcjonariuszy i mediów. Tymczasem związkowcy napisali w imieniu pracowników Rafako list do akcjonariuszy ze strony Skarbu Państwa oraz wierzycieli.

Reklama

Przypomnijmy, Rafako to polska spółka z siedzibą w Raciborzu. Zajmuje się wytwarzaniem bloków energetycznych i innych urządzeń związane z produkcją energii, a 80 proc. kotłów w energetyce zawodowej pracujących w Polsce jest zaprojektowanych i wyprodukowanych właśnie przez Rafako. 

Teraz gigantowi z kilkudziesięcioletnią tradycją grozi upadłość. Problemy Rafako związane są z dużym zadłużeniem, które w największej mierze jest pokłosiem najgorętszego konfliktu w polskiej energetyce ostatnich lat.

Chodzi o konflikt pomiędzy państwową spółką Tauron Wytwarzanie, właścicielem bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - o wartości ponad 6 mld zł, a Rafako - jego wykonawcą.

Zwołane 14 listopada kluczowe walne zgromadzenie firmy miało dać odpowiedź, czy spółka z Raciborza ma szanse na przeżycie. Podczas spotkania akcjonariusze mieli zdecydować o emisji akcji bez prawa poboru, skierowanej do wierzycieli układowych. Tymczasem do decydujących rozstrzygnięć w tej sprawie nie doszło.

Niespodziewana zmiana w zarządzie spółki z Raciborza

W minionym tygodniu rada nadzorcza raciborskiej spółki niespodziewanie odwołała prezesa Dawida Jaworskiego oraz cofnęła delegację członka rady Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. Powołała zaś do zarządu spółki Roberta Kuraszkiewicza, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa, a także powołała do zarządu spółki Andrzeja Marciniaka <<Rafako na kolejnym zakręcie. Niespodziewana zmiana w zarządzie spółki z Raciborza>>.

Teraz nowo wybrany zarząd przedstawił „bilans otwarcia”, który ma być zarazem odpowiedzią na liczne pytania - szczególnie ze strony drobnych akcjonariuszy i mediów.

Zarząd Rafako S.A., kierując się zasadą przejrzystości działania, jaka obowiązuje spółki giełdowe, oraz szanując wszystkich interesariuszy Spółki, w szczególności Akcjonariuszy i Wierzycieli, pragnie poinformować o bieżącej sytuacji Spółki oraz statusie realizacji procesu restrukturyzacji prowadzonego przez Spółkę. Decyzja o przedstawieniu takiego „bilansu otwarcia” jest zarazem odpowiedzią na liczne pytania szczególnie ze strony drobnych akcjonariuszy i mediów, wprowadzanych w ostatnich miesiącach w błąd często sprzecznymi komunikatami i informacjami pojawiającymi się na rynku - czytamy.

Nowy zarząd Rafako publikuje "bilans otwarcia"

Jak podaje zarząd, "kluczowymi elementami prowadzonej przez Rafako restrukturyzacji jest doprowadzanie do konwersji zobowiązań układowych Rafako na nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również skuteczne przeprowadzenie transakcji inwestorskiej, rozumianej jako pozyskanie przez Rafako dokapitalizowania oraz nowego finansowania".  

Do skutecznego powrotu na rynek Spółce niezbędne jest finansowanie w wysokości umożliwiającej zarówno oddłużenie jak i gwarantowanie nowych kontraktów - dowiadujemy się.

W tym kontekście szczególnego omówienia wymaga przebieg i konkluzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rafako, które wznowiło obrady w dniu 23 listopada 2023 roku. Z uwagi dynamikę stanowisk i głosów akcjonariuszy w kontekście wysokiego progu głosów wymaganego przez Statut Rafako (przyjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru wymaga większości 90% głosów akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) akcjonariusze nie mieli możliwości skutecznego przegłosowania uchwał dotyczących konwersji zobowiązań Rafako na akcje, proponowanych przez poprzedni Zarząd Rafako, które co do zasady są popierane  przez obecny Zarząd.

Rafako zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Z tego względu akcjonariusze zdecydowali o odstąpieniu od głosowania nad tymi uchwałami w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jednocześnie zwrócili się do Zarządu Rafako o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rafako w najszybszym możliwym terminie, z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał dotyczących konwersji zobowiązań na akcje, w celu wypracowania warunków do podjęcia proponowanych uchwał konwersyjnych - czytamy dalej.

Zarząd Rafako zwołał takie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2023 roku. Podkreśla, że "osiągnięcie wspólnego stanowiska przez kluczowych akcjonariuszy, w sprawie konwersji zobowiązań Rafako na akcje jest, niezbędnym, ale  niewystarczającym, krokiem na drodze do uzdrowienia sytuacji finansowej Rafako. Różnice zdań pomiędzy akcjonariuszami nie dotyczą bowiem samej potrzeby konwersji, tylko konieczności powiązania konwersji z innymi elementami prowadzonego przez Rafako procesu inwestorskiego".

Obecna sytuacja Rafako, w szczególności z uwagi na ciężar bieżącej obsługi przez Spółkę zobowiązań wynikających z układu zawartego przez Rafako z jej wierzycielami, nie pozwala, w opinii Zarządu, na dalsze opóźnienia w zakresie osiągnięcia takiego wspólnego stanowiska przez akcjonariuszy oraz podjęcia stosownych uchwał konwersyjnych, stąd też wynik Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafako zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 roku może być kluczowy dla Rafako.

- Dlatego Zarząd Rafako, począwszy od jego powołania w dniu 20 listopada 2023 roku prowadzi intensywne prace w zakresie analizy bieżącej sytuacji płynnościowej Rafako oraz wdrożenia środków operacyjnych mających na celu zapewnienie utrzymania płynności przez Spółkę do czasu dokonania powyższych uzgodnień, jak również intensywne rozmowy z kluczowymi uczestnikami prowadzonego przez Rafako procesu inwestorskiego - zapewniono w oświadczeniu.

Rafako planuje na ten tydzień rozmowy z PBG, PFR, KUKE i ARP

W tym tygodniu zaplanowane są spotkania nowego Zarządu Rafako z PBG, PFR, KUKE, ARP oraz pozostałymi uczestnikami procesu inwestorskiego, które mają służyć wypracowaniu kompromisowych i akceptowalnych dla wszystkich stron warunków realizacji procesu inwestorskiego, jak również wypracowanie szybkiej ścieżki realizacji takich warunków, które umożliwią wdrożenia rozwiązań niezbędnych dla przetrwania Spółki w najszybszym możliwym harmonogramie.

W ocenie Zarządu Rafako, skuteczne wdrożenie procesu restrukturyzacji, którego koniecznymi elementami jest konwersja zobowiązań oraz pozyskanie inwestora, jest jedynym realnym rozwiązaniem, które pozwoli na skuteczne zabezpieczenie interesów Rafako oraz jej kluczowych interesariuszy a zarazem zabezpieczy los Pracowników i ich Rodzin w długoterminowej perspektywie - czytamy.

Zarząd zapewnia przy tym, że "ma świadomość, że Rafako znajduje się w bardzo wrażliwym położeniu, gdzie wystąpienie dodatkowych, nieprzewidzianych zdarzeń w okresie prowadzenia rozmów z kluczowymi interesariuszami, może spowodować zawieszenie lub wręcz całkowite niepowodzenia takich rozmów".

Dlatego Zarząd Rafako zwraca się do wszystkich interesariuszy procesu, aby ponad dotychczasowymi podziałami wspierali działania nowego Zarządu, którego jedynym celem jest dziś wypracowanie oraz wdrożenie rozwiązań mających na celu uzdrowienie Rafako. Zarząd Rafako będzie otwarcie informował o postępach we wdrażaniu takich niezbędnych rozwiązań oraz realizacji uzgodnionych kamieni milowych, poprzez publikację raportów bieżących - czytamy w podsumowaniu.

"Bycie Rafakowcem to duma"

Tymczasem pracownicy Rafako - za sprawą związkowców - swój list wystosowali do wierzycieli. 

- Bycie Rafakowcem to duma, ale też ogromne zobowiązanie. Rafako to nasz drugi Dom, a o Dom się dba, chroni go, a kiedy trzeba, to się o niego walczy. Nie pozwolimy zrujnować dorobku pokoleń, tysięcy Rafakowców, którzy na przestrzeni ponad 70-letniej działalności zakładu swoją pasją i oddaniem zbudowali światowej sławy firmę o unikalnych kompetencjach. Rafako swoimi produktami (prawie 600 kotłów na terenie całe kraju, ponad 80 kotłów poza jego granicami prawie na wszystkich kontynentach, najwyższej klasy instalacje ochrony środowiska w tym przede wszystkim odsiarczanie, ale też wiele innych) wniosło ogromny wkład w rozwój naszego kraju - czytamy.

Pismo adresowane jest do Polskiego Funduszu Rozwoju, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Agencji Rozwoju Przemysłu, PKO BP, PZU, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz mBanku. Pracownicy apelują o cierpliwość i niewycofywanie deklaracji pomocy. Jak podkreślają, w dalszym ciągu nie udało się przekonać akcjonariusza większościowego, czyli spółki PBG oraz jej obligatariuszy, do zmiany stanowiska, blokującego podjęcie uchwał o bezwarunkowej konwersji wierzytelności na akcje.

- Przecież tylko w ten sposób nasza spółka odzyska wiarygodność i zaufanie klientów, a dzięki temu znowu będzie mogła startować na równych warunkach z innymi podmiotami w przetargach. Bezwarunkowa konwersja pozwoli nam pozyskiwać zlecenia i generować przychody, co jest niezbędne żeby uratować dotychczasowe miejsca pracy, a także już wkrótce nawet zwiększyć ich ilość, bo chcemy nie tylko zarobić na swoje utrzymanie, ale również wypracować środki na spłatę zadłużenia - piszą w liście otwartym przedstawiciele związków zawodowych.

Pod listem podpisali się przedstawiciele związków zawodowych, które działają w Rafako: Marek Tylka (Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rafako), Marek Langer (Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Rafako), Wiesław Oleszowski (Przewodniczący NSZZ "Solidarność Rafako), Adam Cieślik (Skarbnik ZZP Rafako), Grzegorz Rybiński (wiceprzewodniczący NSZZPZP Rafako), Adam Olszewski (zastępca przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Rafako).

Zobacz pełną treść listu:

 

 

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 580

Prezentacje firm