Inwestycje i nieruchomości

Gierkówka nie zginęła. Rozpoczyna się przebudowa dwóch odcinków DK 91

2023-07-28, Autor: Tomasz Raudner

Myliłby się ktoś sądzący, że wraz z oddaniem do użytku autostrady A1 w śladzie DK 91, czyli tzw. gierkówki, skończy się czas tej drogi. Trasa od południa województwa do Częstochowy istnieje. I przechodzi przebudowę. Właśnie ruszają prace na dwóch odcinkach.

Reklama

- Do 2026 roku chcemy przebudować ponad 40 km tej trasy w województwie – zapowiada Marek Prusak, rzecznik Oddziału GDDKiA w Katowicach.

Drogowcy dopiero co podpisali umowy na przebudowę dwóch odcinków o łącznej długości 9 km.

- W północnej części DK91 przebudujemy odcinek Częstochowa - Nowa Wieś o długości ok. 4,6 km, a w środkowej odcinek Siedlec Duży - Koziegłowy o długości ok. 4,4 km. Ich wykonawcą będzie firma PORR z Warszawy – mówi rzecznik.

Na dwóch kolejnych odcinkach: Nowa Wieś - Zawada oraz Markowice - Brudzowice, o łącznej długości 10 km, trwają już roboty budowlane. Tym samym w realizacji jest już prawie 20 km DK91. Wartość tych czterech umów realizacyjnych to prawie 310 mln zł. Kolejnym przebudowywanym odcinkiem będzie Zawada - Siedlec Duży o długości 5,5 km. Na ogłoszone w lutym postępowanie przetargowe wpłynęło siedem ofert. Trwa sprawdzenie złożonej dokumentacji ofertowej pod kątem formalnym i merytorycznym. GDDKiA przewiduje, że do podpisania umowy z wykonawcą dojdzie w czwartym kwartale tego roku.

Na pozostałych trzech odcinkach o długości około 17 km trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.

Na gierkówce poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego i warunki komunikacyjne

Zakres prac na tych odcinkach obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudowę skrzyżowań, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu, wpłynie budowa ekranów akustycznych. Prognozuje się, że dzięki inwestycji poziom hałasu przy elewacjach budynków może się obniżyć nawet o ponad 14 dB.

- Dzięki tym działaniom uzyskamy poprawę bezpieczeństwa, warunków komunikacyjnych i mieszkaniowych w otoczeniu drogi. Ograniczymy też negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko – mówi rzecznik.

Częstochowa – Nowa Wieś

To pierwszy z dwóch fragmentów przeznaczonych teraz do przebudowy. Modernizację ponad 4,6-kilometrowego odcinka firma PORR wyceniła na ponad 95 mln zł. Termin zakończenia prac to również koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest na granicy powiatu częstochowskiego i gminy Poczesna, a jej koniec około na wysokości stacji paliw w Nowej Wsi. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę dwunastu skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych o długości prawie 700 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości około 1,5 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości około 2,5 km oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.

Siedlec Duży - Koziegłowy

To drugi z odcinków skierowanych do realizacji. Wartość umowy z firmą PORR to ponad 81 mln zł za przebudowę ponad 4,4-kilometrowego odcinka. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest ponad 100 metrów za ul. Leśną w Siedlcu Dużym, a jej koniec około 600 m przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę trzech skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych na długości prawie 400 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości ponad 4 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości ponad 800 m oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.

Nowa Wieś - Zawada

Tutaj prace już trwają. Wykonawcą przebudowy tego niemal 5-kilometrowego odcinka DK91, o wartości ponad 63 mln zł, jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, Domax Arkadiusz Mika oraz Larix. Podpisanie umowy na roboty nastąpiło we wrześniu 2021 r., z pierwotnym terminem zakończenia prac przypadającym na listopad 2022 r. Termin ten, za sprawą realizacji nieprzewidzianych w umowie dodatkowych prac związanych z rozbiórką przepustów, kostki klinkierowej, elementów betonowych i kamiennych oraz wzmocnieniem podłoża gruntowego, zostanie wydłużony do października 2023 r. W tym roku realizowano roboty na pięciu zamkniętych odcinkach drogi (naprzemiennie na jezdni lewej i prawej), na których wykonano m.in. przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego. Przebudowano sieci wodociągowe. Wykonano również nową konstrukcję drogi. Obecnie stan zaawansowania robót drogowych to ok. 60 procent. Wykonawca zakończył prace zasadnicze na wszystkich pięciu przepustach. Wykonywane są jeszcze prace wykończeniowe w zakresie umocnienie wlotów i wylotów. Zaawansowanie robót branżowych wynosi około 90 procent.

Markowice - Brudzowice

Tutaj również prace trwają. Umowę za ponad 69 mln zł na roboty dla tego ponad 5-kilometrowego odcinka podpisano 19 stycznia 2022 r. z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej do Częstochowy na odcinku 2 km, a dalej jezdnią na kierunku Katowic na odcinku 3 km. Prace budowlane prowadzone są na zamkniętych odcinkach przebudowy. Całkowite położenie warstwy wiążącej i przełożenie ruchu na jezdnię w kierunku Katowic zostało zaplanowane na koniec lipca. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 51 proc., w tym dla robót drogowych 29 proc., mostowych 49 proc., branżowych 70 proc. W związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej wykonawca złożył roszczenia terminowe. Czas realizacji inwestycji zostanie określony po rozpatrzeniu i weryfikacji ostatecznych roszczeń terminowych.

Gierkówka (DK91) – odcinki w przygotowaniu do przebudowy

Koziegłowy - Markowice

- Umowę na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości 5,3 km podpisaliśmy w marcu 2018 r. Przed zakończeniem prac projektowych niezbędne jest wprowadzenie korekt do projektu organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych. Przewidujemy, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w IV kwartale 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony 6 kwietnia br. - mówi rzecznik.

Brudzowice - Siewierz

Trwa opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. - Umowę na zaprojektowanie rozbudowy odcinka na długości ok. 4,6 km podpisaliśmy w grudniu 2018 r. Planuje się, że zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II połowie 2023 r. Przewidujemy, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w drugim kwartale 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu decyzji ZRID – informuje Marek Prusak.

Siewierz - Podwarpie

Umowa na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości ok. 7 km została zawarta w marcu 2018 r. - Prace projektowe na przedmiotowym odcinku zostały już zakończone, a 14 marca został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskaliśmy 3 lipca. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na IV kw. br. po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji – mówi rzecznik.

Realizacja tych trzech zadań przypadłaby na lata 2024-2026.

DK91 w Częstochowie

W przebudowie jest również odcinek DK91 w granicach Częstochowy. Za ten fragment odpowiada samorząd. Prace przekroczyły już półmetek. Droga w zasadzie budowana jest od nowa. Powstają m.in. nowe wiadukty. Wartość prac wynosi 359 mln zł, z czego finansowanie zewnątrzne to 225 mln zł.

Oceń publikację: + 1 + 5 - 1 - 5

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 606

Prezentacje firm