Wiadomości

Upadłość najlepszym wyjściem – Sąd wyjaśnia powody swojej decyzji dotyczącej Huty Częstochowa

2019-09-06, Autor: Tomasz Raudner

Ogłoszenie upadłości było najlepszym rozwiązaniem dla Huty Częstochowa, które pozwala zaspokoić interesy wierzycieli i zachować przedsiębiorstwo zapewniające wraz z kooperantami tysiące miejsc pracy – wyjaśnia Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Reklama

4 września Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa. Dziś wyjaśnił powody swojej decyzji.

Strata i koniec produkcji

ISD Huta Częstochowa od 2015 r. przynosiła stratę. W maju b.r. unieruchomiona została produkcja. 28 czerwca 2019 r. zarząd huty złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a w sprawie wyznaczony został tymczasowy nadzorca sądowy w celu zbadania sytuacji finansowej podmiotu.

Wniosek o upadłość i trzy oferty

28 sierpnia do sądu wpłynęła modyfikacja wniosku dłużnika – o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (pre-pack) na rzecz Sunningwell International Polska Sp. z o.o. W tym samym dniu wniosek o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie pre-packu złożył powołujący się na status wierzyciela Corween Investments Sp. z o.o. działający w ramach międzynarodowej grupy Liberty Group. Nadto ofertę zakupu i dzierżawy huty złożył również Cognor Holding S.A. W dalszych dniach wpływały kolejne pisma, w których zainteresowane podmioty przedstawiały szczegóły i modyfikacje swoich ofert.

Z przepisów postępowania upadłościowego wynika, że uwzględniając pre-pack Sąd ogłasza upadłość dłużnika, wyznacza syndyka i jednocześnie zatwierdza warunki sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz wskazanego nabywcy za oferowaną cenę. W terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, syndyk zawiera umowę sprzedaży ze wskazanym nabywcą za cenę i na warunkach określonych w postanowieniu.

Upadłość umożliwiła wypłaty pieniędzy

Ze stanowiska tymczasowego nadzorcy sądowego, jak i pisma związków zawodowych wynikało, że sytuacja huty jest dramatyczna, brak jest środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników. Z tych względów sąd 4 września podjął decyzję, która umożliwiała syndykowi zainicjowanie działań związanych z uruchomieniem dla pracowników środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- Analizując powyższą sprawę Sąd miał na względzie zalety wynikające z pre-packu, przede wszystkim gwarantujące szybkość postępowania upadłościowego. Jednakże Sąd zwrócił uwagę również na podstawowy mankament powyższego rozwiązania, tj. możliwość wycofania się nabywcy ze złożonej oferty w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. Ostatnia kwestia była szczególnie istotna w sytuacji Huty Częstochowa, albowiem żeby zachować przedsiębiorstwo i uchronić miejsca pracy, konieczne jest jak najszybsze ponowne uruchomienie produkcji, na co wskazywał zarówno wyznaczony nadzorca, jak i przedstawiciele związków zawodowych

- wyjaśnia sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Cztery wyjścia z sytuacji

Rozstrzygając wniosek o ogłoszenie upadłości ISD Huty Częstochowa, sąd miał do wyboru cztery rozwiązania:

1) ogłoszenie upadłości huty, wyznaczenie syndyka i zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (pre-pack) na rzecz Sunningwell International Polska Sp. z o.o.,

2) ogłoszenie upadłości huty, wyznaczenie syndyka i zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (pre-pack) na rzecz Corween Investments Sp. z o.o.,

3) ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych i wyznaczenie syndyka,

4) oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości po stwierdzeniu, że brak jest środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Ostatnie rozwiązanie oznaczałoby koniec dla działalności Huty Częstochowa.

Dlaczego nie udało się sprzedać huty?

Rzecznik wyjaśnia, że brak było możliwości zatwierdzenia pre-packu na rzecz Corween Investments Sp. z o.o. - Chociaż podmiot ten przedstawił wyciągi z kont bankowych potwierdzające posiadanie środków na nabycie huty, to jednak stwierdzono braki w legitymacji procesowej do złożenia przedmiotowego wniosku (w wyniku szczegółowego badania ustalono, że podmiot nie jest wierzycielem huty). Nadto wnioskodawca do zawarcia umowy sprzedaży wymaga uzyskania uprzedniej zgody UOKiK na koncentrację, a dopiero w dniu 28/08/2019 r. wystąpił o wydanie takiej zgody. Brak było wiarygodnych informacji co do tego czy taka zgoda zostanie udzielona oraz kiedy – informuje sędzia.

Sąd nie dał wiary firmie

Nie było również podstaw do zatwierdzenia pre-packu na rzecz Sunningwell International Polska Sp. z o.o.

- Sąd miał na względzie, że ofertę nabycia huty o kapitale zakładowym 1 mld 500 mln zł złożyła spółka o kapitale zakładowym 5 tys. zł bez doświadczenia na rynku stali. Nie zostały przedłożone żadne gwarancje posiadania środków w kwocie 245 mln zł tytułem ceny nabycia

– mówi rzecznik sądu.

Dlaczego upadłość?

Sędzia dodaje, że biorąc pod uwagę powyższe sąd zdecydował o ogłoszeniu upadłości na zasadach ogólnych. Rozwiązanie to pozwala wszystkim zainteresowanym podmiotom na złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy, tym bardziej, że dwa z zainteresowanych podmiotów wyraziły wcześniej wolę wydzierżawienia przedsiębiorstwa. Jednocześnie wariant ten nie wyklucza szybkiego sfinalizowana transakcji sprzedaży. Wynika to z faktu, że złożone zostało oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika, wobec czego jeszcze w tym miesiącu planuje się wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia warunków przetargu. Syndyk przedstawił zainteresowanym podmiotom szczegółowy plan systematycznego uruchamiania produkcji z początkiem października.

Rzecznik podaje, że sąd rozważając wszystkie dostępne warianty kierował się naczelnymi zasadami postępowania upadłościowego, tj. zaspokojenia wierzycieli w maksymalnym stopniu, ale i równie ważnej - zachowania dotychczasowego przedsiębiorstwa, które wraz ze współpracującymi kontrahentami jest miejscem zatrudnienia tysięcy osób. Pomimo tego, że procedura pre-pack co do zasady jawi się jako najpewniejszy sposób przejęcia przedsiębiorstwa przez nabywcę i zachowania jego substancji, to jednak z wszystkich wyżej wskazanych przyczyn, brak było podstaw do zatwierdzenia któregokolwiek z pre-packów. Aktualnie kluczową kwestią jest pilne podpisanie umowy dzierżawy i bezzwłoczne uruchomienie produkcji.

ISD Huta Częstochowa zatrudnia obecnie 1188 pracowników. Czy Waszym zdaniem ogłoszenie upadłości to rzeczywiście najlepsze, co zakład mogło spotkać w jego dramatycznej sytuacji?

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?Oddanych głosów: 213

Prezentacje firm