Inwestycje i nieruchomości

Jest umowa na dokumentację dla S1 w Dąbrowie Górniczej

2019-10-28, Autor: mat. pras.

Dokumantację projektowej rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej wykonają Mosty Katowice za 1,23 mln zł.

Reklama

W lipcu pisaliśmy, że najtańszą ofertę na wykonanie dokumantacji projektowej rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej złożyły Mosty Katowice na kwotę: 1,23 mln zł. Teraz umowa między firmą a GDDKiA została podpisana.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, a także wsparcie dla zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane.

Przewidziana do wykonania dokumentacja wynika z konieczności dostosowania konstrukcji drogi do obciążenia 115 kN/oś oraz podniesienia nośności obiektów mostowych w ciągu drogi do klasy obciążenia A.

Na odcinku drogi objętym zamówieniem do przebudowy należy przewidzieć przebudowę wiaduktów w ciągu S1 w celu podniesienia ich klasy nośności oraz remont wiaduktu nad S1 w ciągu ulicy Laski. W zakresie zamówienia należy również przewidzieć do przebudowy (odbudowy) odwodnienie, skrzyżowania łącznic węzła z ul. Piłsudskiego, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego.

W ramach zamówienia wykonane mają być m.in.:

  • opracowania koncepcyjne: propozycja rozwiązań drogowych oraz rozwiązań konstrukcji obiektów inżynierskich,
  • materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • projekt budowlany,
  • materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
  • projekt wykonawczy,
  • dokumentacja przetargowa.

Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, w tym m. innymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Według umowy usługi ma być zrealizowana w ciągu:

  • 13 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,
  • 8 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
  • 86 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego
Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.