Inwestycje i nieruchomości

Mysłowice: komplikuje się sprawa tramwajowej rewolucji. Nierzetelny wykonawca odsunięty

2023-01-11, Autor: mz

Skomplikowała się sprawa rewolucji tramwajowej w Mysłowicach. Konsorcjum firm NDI z Sopotu nie jest już generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych infrastruktury tramwajowej w centrum miasta. W poniedziałek 2 stycznia 2023 roku spółka Tramwaje Śląskie S.A. wypowiedziała umowę z nierzetelnym wykonawcą. Głos w sprawie zabrało odsunięte od kontraktu konsorcjum.

Reklama

Przypomnijmy, dwutorowa linia tramwajowa w miejsce linii jednotorowej i rondo zamiast problematycznego skrzyżowania – to dwa najważniejsze elementy rewolucji torowo-drogowej zaplanowanej w centrum Mysłowic. Przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie i miasta Mysłowice podpisali w maju 2021 roku umowę z generalnym wykonawcą prac – konsorcjum firm NDI z Sopotu. <<Tramwajowa rewolucja w Mysłowicach – będzie inwestycja za ponad 44 mln zł>>

Inwestycja w Mysłowicach obejmuje ulice: Bytomską, Starokościelną, Szymanowskiego i Powstańców a realizowana była dotąd przez tego samego wykonawcę w dwóch zakresach – tramwajowym i miejskim.

Wybrane w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm NDI z Sopotu nie poradziło sobie jednak z realizacją zadania.

Zgodnie z zapisami umowy podpisanej w maju 2021 r., całość robót w obu zakresach miała zostać wykonana do 30 września 2022 r. Uznając zgłaszane przez wykonawcę obiektywne przyczyny opóźnień na placu budowy, spółka Tramwaje Śląskie S.A. już wcześniej podpisała z generalnym wykonawcą aneks terminowy, przesuwający termin realizacji zadania w zakresie tramwajowym na 5 grudnia 2022 r. – Wykonawca miał zatem w sumie niemal 19 miesięcy na wykonanie zadania. Tymczasem po tym okresie, stan realizacji prac szacujemy na około 30%. To zadanie jest elementem projektu dofinansowanego środkami unijnymi i musi zostać zrealizowane oraz rozliczone do końca 2023 roku. W przeciwnym razie stracimy unijne fundusze. Pomimo wielu działań z naszej strony w stosunku do wykonawcy, tempo prac było dalece niewystarczające, dlatego Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy – informuje Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Jednocześnie spółka Tramwaje Śląskie S.A. naliczyła generalnemu wykonawcy karę finansową wynikającą z zapisów umowy oraz wezwała firmę NDI do przystąpienia we wtorek 10 stycznia do inwentaryzacji wykonanych robót.

Po wykonaniu wszystkich prac inwentaryzacyjnych i przygotowaniu stosownej dokumentacji ogłoszony zostanie ponownie przetarg na wyłonienie wykonawcy prac w celu dokończenia realizacji inwestycji.

Zadanie w zakresie tramwajowym obejmuje przebudowę blisko półtorakilometrowego odcinka linii tramwajowej, która biegnie w jezdni ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców wraz z dobudową drugiego toru oraz pętli w sąsiedztwie dworca kolejowego i torowiska wydzielonego do mostu nad Przemszą. W sumie to prawie 5 kilometrów toru pojedynczego.

Zadanie jest elementem realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

----------------------

AKTUALIZACJA

Już po publikacji artykułu otrzymaliśmy stanowisko Grupy NDI w przedmiotowej sprawie. Publikujemy je poniżej w całości:

"W związku z publikacją na Państwa łamach https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,myslowice-komplikuje-sie-sprawa-tramwajowej-rewolucji-nierzetelny-wykonawca-odsuniety,wia5-2-7886.html przesyłam stanowisko Grupy NDI z prośbą o jego publikację:

W związku z publikacją w dniu 9.01.23 na stronie tram-silesia.pl informacji: Tramwaje Śląskie S.A.» Zerwana umowa z wykonawcą prac w Mysłowicach (tram-silesia.pl) Konsorcjum NDI S.A. i NDI Sopot S.A. jednoznacznie wskazuje, że oświadczenie o odstąpieniu, złożone przez Tramwaje Śląskie S.A. - jednego z Inwestorów przedsięwzięcia (drugim jest Urząd Miasta Mysłowice) działającego na podstawie odrębnie zawartej umowy z Konsorcjum - jest bezpodstawne, a naliczona przez niego kara umowna jest w całości bezzasadna. Konsorcjum informuje, że wbrew stanowisku zamawiającego, opóźnienie w realizacji inwestycji nie zostało spowodowane przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, lecz przez okoliczności niezależne od wykonawcy i leżące po stronie zamawiającego. W szczególności - w toku realizacji prac - ujawniono liczne uchybienia i braki w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji, w tym w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, skutkujące koniecznością czasowego wstrzymania robót oraz wykonania szeregu robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych umową. Choć zamawiający był na bieżąco i niezwłocznie informowany przez wykonawcę o wystąpieniu każdej z ujawnionych przeszkód, nie podejmował niezbędnych decyzji warunkujących możliwość kontynuowania prac przez wykonawcę, znacznie opóźniając realizację inwestycji.

Wykonawca wskazuje, że decyzja zamawiającego o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dla niego zaskoczeniem – jak bowiem potwierdza prowadzona przez strony korespondencja, wykonawca wystąpił do zamawiającego o przedłużenie czasu realizacji umowy, szczegółowo wskazując przyczyny i je uzasadniając, zaś zamawiający w grudniu 2022 r. w trakcie spotkania z wykonawcą deklarował zamiar przeprowadzenia rozmów stron w tym zakresie.

Konsorcjum stanowczo sprzeciwia się stwierdzeniu wyrażonemu w publikacji przez Tramwaje Śląskie S.A. o rzekomej „nierzetelności” wykonawcy. Jak wskazano powyżej, Konsorcjum wykonało prace rzetelnie, nie uchybiając ciążącym na nim obowiązkom. Ponadto, o rzetelności wykonawcy świadczy zrealizowanie przez Konsorcjum na rzecz Tramwajów Śląskich S.A. kilkunastu innych inwestycji, w całości odebranych przez zamawiającego i oddanych do użytku publicznego, w tym np. w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Bytomiu.

Ponadto, Konsorcjum podkreśla, że decyzja zamawiającego o odstąpieniu od umowy budzi istotne wątpliwości w zakresie jej celowości. Pod warunkiem postulowanego przez wykonawcę współdziałania zamawiającego z konsorcjum, wykonawca jest w stanie ukończyć inwestycję w 2023 r., podczas, gdy bezpodstawne rozwiązanie umowy przez zamawiającego spowoduje przesunięcie terminu jej realizacji o przeszło rok, skutkując jej ukończeniem najwcześniej w 2024 r. Tu należy bowiem uwzględnić czas konieczny na ukończenie prac, potrzebny w równym stopniu Konsorcjum, jak i każdemu innemu wykonawcy oraz czas trwania ponownej procedury przetargowej. Jednocześnie, zmiana wykonawcy w toku wykonywania robót naraża Miasto Mysłowice na istotne ryzyko opóźnienia w usunięciu niedogodności związanych z realizowaną inwestycją, a obu inwestorów na ryzyko poniesienia wyższych, dodatkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, za które pełną odpowiedzialność ponosić będą Tramwaje Śląskie S.A.

Z poważaniem Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI do kontaktu z mediami"

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?Oddanych głosów: 455

Prezentacje firm