Wiadomości

Rzecznik MŚP i FPP promują Głos Przedsiębiorcy. Co to?

2019-09-11, Autor: tora

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisali porozumienie promujące internetową aplikację Głos Przedsiębiorcy w środowisku biznesowym.

Reklama

Głos Przedsiębiorcy jest aktywny już od ponad roku.

Znajduje się na stronie internetowej www.biznes.gov.pl, prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Aplikacja służy do zgłaszania propozycji związanych m.in. z upraszczaniem przepisów dotyczących prowadzenia biznesu, likwidacją zbędnych obowiązków, wsparciem ekspansji międzynarodowej firm, a także znoszenia barier dla inwestowania w Polsce. To wszystko ma przełożenie na wzmacnianie pozycji Polski na świecie oraz na jej wzrost gospodarczy.

Pomysły oceniają internauci

Każdy, w tym także przedsiębiorca, może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy. Następnie są one oceniane przez internautów i merytorycznie analizowane. Status pomysłu (np. czy został odrzucony, przekazany do konsultacji albo wdrożony) jest publikowany na portalu – tym samym wszyscy zainteresowani mają aktualną informacje o danym pomyśle.

Przedsiębiorcy znają bariery

- Naszym nadrzędnym celem jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej oraz eliminowanie najbardziej uciążliwych barier w rozwoju biznesu. Na bieżąco, uważnie wsłuchujemy się w ich potrzeby. Jednym ze sposobów na stały kontakt z przedsiębiorcami jest aplikacja Głos Przedsiębiorcy – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

- Przedsiębiorcy w Polsce najlepiej wiedzą, które przepisy w największym stopniu ograniczają ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej lub stanowią zbędną biurokrację. Dlatego tak ważne jest, aby właściwe resorty wsłuchiwały się w ich głos i pomysły, a następnie uwzględniały te postulaty przy tworzeniu prawa

– podkreśla Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ułatwienia dla biznesu konieczne

- Współpraca z Rzecznikiem MŚP w zakresie Głosu Przedsiębiorców może otworzyć wiele perspektyw rzeczywistego wdrożenia pomysłów biznesu przez poszczególne resorty. Mamy świadomość, jak ważne i znaczące korzyści dla przedsiębiorstw mogą przynieść proponowane rozwiązania legislacyjne. Tym bardziej, że ułatwienia dla biznesu są nieodzownym elementem życia gospodarczego i wzmacniają rozwój ekonomiczny kraju

- dodaje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Zgłaszane za pośrednictwem aplikacji online Głos Przedsiębiorcy projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców oraz inwestowanie w Polsce. Rzecznik MŚP deklaruje włączenie się we współpracę z poszczególnymi resortami w zakresie wdrażania zgłoszonych pomysłów.

271 propozycji

Dzięki inicjatywie Głos Przedsiębiorcy, dotychczas zgłoszono 271 propozycji zmian w prawie, z czego 28 wdrożono. Jedna z propozycji znalazła się w podpisanej przez Prezydenta 6 sierpnia 2019 r. ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. To tzw. Pakiet Przyjazne Prawo, autorstwa MPiT. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Wcześniej np. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytworzenie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmioty dokonujące ich przewozu, były zobowiązane do przekazywania miesięcznych sprawozdań o takiej samej treści nie tylko prezesowi UZI, ale również prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii.

Złożenie każdego ze sprawozdań wymagało realizacji odrębnej procedury, czterokrotnego sporządzania odpisów pełnomocnictw oraz czterokrotnego wnoszenia opłaty skarbowej. Pakiet Przyjazne Prawo modyfikuje treść art. 43d ustawy Prawo energetyczne, ograniczając obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców do przekazywania stosownych informacji prezesowi URE drogą elektroniczną. Pozostałe instytucje publiczne, potrzebujące informacji z tych sprawozdań, będą dostawać je w formie miesięcznego zestawienia danych indywidualnych, udostępnianego im przez prezesa URE.

Serwis dostępny jest pod linkiem: www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy 

Korzystaliście już z aplikacji? Czy zbieranie pomysłów na ułatwienia dla biznesu przez internet to dobry pomysł?

 

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy zakaz aut spalinowych w UE powinien zostać wycofany?


Oddanych głosów: 59

Prezentacje firm