Inwestycje i nieruchomości

GDDKiA: inwestycje drogowe nie zwolniły tempa w 2020 roku. Przygotowania do nowych budów idą pełną parą

2020-12-31, Autor: tora

Prace drogowe prowadzone w 2020 roku przez Generalną Dyrekcję Dró Krajowych i Autostrad w woj. śląskim nie zwolniły mimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. GDDKiA zapewnia też, że pełną parą przygotowywane są do realizacji nowe inwestycje, w tym strasa S11 – zupełnie nowe połączenie z środkowym wybrzeżem Bałtyku.

Reklama

Kluczową inwestycją była oczywiście kontynuacja budowy autostrady A1 na odcinku od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ o długości 16,9 km. Prowadzone są też prace wykończeniowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Realizacja obu tych odcinków zakończy budowę autostrad w województwie śląskim.

Gierkówka - trwają prace rozbiórkowe

Jak już pisaliśmy, DK1, czyli tzw. gierkówka powoli przechodzi do przeszłości. Kierowcy od grudnia mogą już korzystać z 17 km nowej betonowej jezdni A1 w układzie 2+2 . Dotychczas kierowcy korzystali ze starej, wąskiej jezdni, na której mieli do dyspozycji na przemian dwa pasy ruchu i jeden przeciwny, a teraz w obu kierunkach mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu. Przełożenie ruchu na nową jezdnię przyszłej autostrady nie tylko zwiększyło bezpieczeństwo i ułatwiło jazdę, ale umożliwiło również wykonawcom robót rozbiórkę ostatnich fragmentów starej jezdni DK1. Prowadzone są prace ziemne, rozpoczęto też roboty konstrukcyjne przy obiektach inżynierskich.

Autostradą A1 od granicy z Czechami do Gdańska w 4,5 godziny

- Całość budowanej A1, zarówno w województwie śląskim jak i łódzkim, zakończy się w 2022 r. Wtedy też samochodem osobowym z Gdańska do granicy z Czechami przejedziemy w autostradowym tempie w niespełna cztery i pół godziny z przerwą na odpoczynek na Miejscu Obsługi Podróżnych – informuje Marek Prusak, rzecznik śląskiego oddziału GDDKiA.

Na autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają jeszcze roboty

Przypominamy, że od grudnia ubiegłego roku kierowcy mogą korzystać z udostępnionego 24-kilometrowego odcinka A1 stanowiącego obwodnicę Częstochowy, czyli odcinka od węzła Częstochowa Południe do Częstochowa Północ (Rząsawa). Jednocześnie prowadzone są prace wykończeniowe na tej inwestycji. Pod koniec sierpnia zakończono prace umożliwiające podniesienie prędkości pomiędzy węzłami Częstochowa Blachownia a Częstochowa Jasna Góra. Aktualnie trwają prace przy budowie wiaduktu autostradowego WA352 oraz 460 m jezdni autostrady w jego pobliżu. Jego budowa powinna się zakończyć w październiku przyszłego roku. W ramach tej inwestycji powstaną jeszcze MOP-y Gorzelanka Wschód, Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód i Wierzchowisko Zachód i oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) Lgota. 29 grudnia 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy, w której wykonawca zobowiązał się wykonać to zadanie w 16 miesięcy.

Ostatnim przetargiem dla tego odcinka autostrady A1 będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Wykonane zostaną również roboty melioracyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni, a także wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

S1 Pyrzowice - Podwarpie

Trwa budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie o długości prawie 10 km, której zakończenie planowane jest w kwietniu 2021 r. Wybudowane są już wszystkie obiekty mostowe w ciągu nowej jezdni, a na ukończeniu są roboty ziemne. Trwa układanie warstw konstrukcji jezdni.

S1 Przybędza - Milówka

Kolejnym realizowanym odcinkiem trasy ekspresowej S1 jest tzw. Obejście Węgierskiej Górki. 10 października 2019 r. Dyrekcja podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka. Pod koniec roku rozpoczęła się najtrudniejsza część realizacji tej inwestycji - drążenie tuneli. Całość inwestycji powinna zostać zrealizowana do sierpnia 2023 r.

Budowa ponad 40 km S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

W maju GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 Oświęcim - Dankowice o długości 15,1 km, a 3 sierpnia umowę na budowę odcinka o długości 12 km od Dankowic do Bielska-Białej. 

- Rozstrzygnięcie dla północnego odcinka biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia jeszcze przed nami. Aktualnie trwa postępowanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, po tym jak Krajowa Izba Odwoławcza nakazała przywrócenie firmy China State Construction Engineering Corporation Limited oraz jej oferty w postępowaniu przetargowym – mówi Marek Prusak.

S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

We wrześniu tego roku podpisana została również umowę na przebudowę prawie 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza do parametrów drogi ekspresowej. Aktualnie trwa etap projektowania. Prace budowlane rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Inwestycja ma zostać zrealizowana do listopada 2023 r. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tej inwestycji w kwocie blisko 170 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 302,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ponad 168 mln zł.

S1 - lata realizacji 

 • Pyrzowice - Podwarpie o długości 9,72 km: listopad 2018 r. - kwiecień 2021 r.

 • Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,95 km: wrzesień 2020 r. -  istopad 2023 r. 

 • węzeł Kosztowy (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) o długości 12,87 km w postępowaniu przetargowym, planowany okres realizacji: lata 2021 - 2024

 • węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice o długości 15,17 km: maj 2020 r. - sierpień 2023 r.

 • Dankowice - węzeł Suchy potok (z węzłem) o długości 12,02 km: sierpień 2020 r. - listopad 2023 r. 

 • Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki) o długości 8,5 km: październik 2019 r. - sierpień 2023 r.   

Budowa obwodnic w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych

DK78 Poręba - Zawiercie

Całość podzielona została na dwa zadania. 23 października wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pierwszego odcinka obwodnicy biegnącej przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów o długości 16,7 km. Ta część obwodnicy jest realizowana w systemie Projektuj i buduj.

- Jej realizację rozpoczęliśmy w 2019 r., a zakończenie przewidziano w 2023 r. 21 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (Kromołów - Żerkowice) o długości ok. 7,7 km. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej Buduj – wyjaśnia Marek Prusak.

Budowa obwodnic w ramach Programu budowy 100 obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia tego rządowego Programu. W województwie śląskim powstanie pięć obwodnic. Obwodnice Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46, Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78, powstaną w systemie Projektuj i buduj. Pozostałe trzy - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 - w systemie tradycyjnym - Buduj. Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.

- Mamy umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla ponad 25 kilometrów trzech obwodnic: Szczekocin i Goleniów, Kroczyc i Pradeł – mówi rzecznik.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 

27 listopada podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 110 miesięcy, na co składają się 24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Kolejne 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, natomiast 79 miesięcy będzie trwało pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km.

Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78

25 listopada GDDKiA podpisała umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 109 miesięcy, na co składają się: 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km.

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78

25 listopada podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się: 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).  Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km.

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46

19 października Dyrekcja ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem tej decyzji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło osiem ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 720 300,03 zł. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) o wartości 3 999 929,25 zł. Najdroższą ofertę wyceniono na ponad 6 mln zł. Trwa analiza złożonej dokumentacji ofertowej. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025 - 2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km.

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

30 października Dyrekcja wszczęła postępowanie przetargowe na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło dwanaście ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 006 476,95 zł. Najtańszą ofertę złożyło biuro projektowe Mosty Katowice z Katowic o wartości 4 173 390 zł. Najdroższą ofertę wyceniono na ponad 9,3 mln zł. Trwa analiza złożonej dokumentacji ofertowej. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie i Świerklaniec przewidziano w latach 2020 - 2024.  Realizacja inwestycji powinna się odbyć w latach 2025 - 2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 12 km.   

Inne zadania w ramach PBDK

17 grudnia zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego na DK46 w Lisowicach. To zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 7 grudnia Dyrekcja uruchomiła sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu DK91 z ul. Sądową i ul. Zdrowską w Kłomnicach oraz z ul. Główną w Witkowicach. Ich wykonanie było możliwe dzięki sfinansowaniu tej inwestycji ze środków ogólnej rezerwy budżetowej przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów.

GDDKiA Katowice: To jeszcze projektujemy i przygotowujemy

Obecnie najważniejszymi przygotowywanymi inwestycjami są budowy S11 oraz drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia.

S11 granica woj. opolskiego i śląskiego - autostrada A1

Trwają intensywne prace projektowe dla drogi ekspresowej S11 pomiędzy granicą woj. opolskiego i śląskiego a Tarnowskimi Górami i autostradą A1 (o długości ok. 62 km). Zakończenie budowy przewidywane jest w 2026 r.

- Aktualnie jesteśmy na etapie wytyczania przebiegu tej drogi. Opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały do wniosku o wydanie DŚU – mówi Marek Prusak.

Planowana droga ekspresowa S11 obejmuje dwa odcinki:

• od granicy z woj. opolskim do obwodnicy Tarnowskich Gór (granica powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego), długości około 28 km

• obwodnica Tarnowskich Gór, od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła autostradowego A1 Piekary Śląskie, długości około 37 km

Ostateczne długości odcinków będą wynikać z przyjętych do realizacji wariantów.

- W ramach prac projektowych zostały opracowane cztery warianty przebiegu drogi. Zostały one przedstawione na spotkaniach informacyjnych samorządom, przez które przebiegają możliwe warianty trasy, jak również podczas spotkań w ramach spotkań informacyjnych. Zebrane wnioski pozwoliły na wypracowanie optymalnych przebiegów wariantów trasy, uwzględniających uwarunkowania lokalne związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu jak i oczekiwaniami społecznymi. W wyniku tych spotkań dokonano korekty przebiegu trasy. W chwili obecnej wykonywane są odwierty geologiczne niezbędne do wykonania opracowań z zakresu hydrogeologii i geotechniki – wyjaśnia rzecznik.

Integralną część rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych stanowią zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Celem tego Programu jest wyeliminowanie z infrastruktury drogowej tak realnych, jak i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w konsekwencji osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Obejmuje realizację zadań mających na celu likwidację miejsc lub odcinków, na których występuje zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

W ramach tego programu GDDKiA szykuje następujące zadania:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK11 na odcinku Sieraków - Ciasna. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w najbliższych dniach. Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2021 - 2022.

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK44 na odcinku Paniówki – Mikołów. Przetarg ma być na dniach. Realizację tego zadania zaplanowano w 2021 r.

 • budowa chodnika w ciągu DK45 na odcinku Roszków - Tworków. Realizację tego zadania zaplanowano w 2022 r.

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w Raciborzu. Przetarg ogłoszony będzie w najbliższych dniach. Realizację tego zadania zaplanowano w 2022 r.

 • budowa chodnika w ciągu DK78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce. Realizację tego zadania zaplanowano w 2021 r.

- Przygotowujemy również do realizacji zadania na sieci drogowej takie jak rozbudowy, przebudowy istniejących dróg krajowych oraz obiektów mostowych w ciągu tych dróg – kończy Marek Prusak.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 588

Prezentacje firm