Inwestycje i nieruchomości

Trasa S1 Mysłowice-Bielsko-Biała coraz bliżej. Jest decyzja ZRID (mapa)

2022-09-15, Autor: mz

Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę drogi ekspresowej S1 o długości około 15 km pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami. Decyzja opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia w najbliższym czasie przekazanie terenu budowy wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych na pierwszym z czterech odcinków S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

Reklama

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S1 Oświęcim - Dankowice został złożony w marcu 2021 r., a dla odcinka Dankowice - Bielsko-Biała w czerwcu 2021 r. W czasie procedury wydawania decyzji ZRID doszło do uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. Decyzja NSA nie zablokowała realizacji inwestycji, ale miała wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID.  

Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu DŚU przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Potwierdzeniem prawidłowości działań GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej jest uzyskanie ZRID. 

Aktualnie trwa procedowanie decyzji ZRID dla odcinka Dankowice - Bielsko-Biała.

Przewidujemy, że jej wydanie może nastąpić na przełomie września i października br. Również w październiku wykonawca odcinka Bieruń - Oświęcim planuje złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Natomiast dla odcinka Mysłowice - Bieruń planowany termin złożenia wniosku o wydanie ZRID to II kwartał 2023 r. - informuje Marek Prusak, rzecznik prasowy GDDKiA.

40 km S1 Mysłowice - Bielsko-Biała

4 lipca 2022 r. podpisaliśmy ostatnią umowę na realizację S1. 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bieruń zrealizuje firma Budimex. Kierowcy pojadą nim w IV kwartale 2025 r. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, są już na etapie realizacji, a wartość umowy dla czterech odcinków to niespełna 2,3 mld zł. Umowny termin zakończenia budowy S1 węzeł Bieruń - węzeł Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r. Z kolei odcinek węzeł Oświęcim - Dankowice w sierpniu 2023 r., a odcinek Dankowice - węzeł Suchy Potok w listopadzie 2023 r. - czytamy w komunikacie.

Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej, wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

S1 Mysłowice - Bieruń

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód, 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Trwa projektowanie inwestycji. Wartość umowy to 489,2 mln zł.

S1 Bieruń - Oświęcim

30 listopada 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. Trwa projektowanie inwestycji. W jej ramach powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km.

Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł.

S1 Oświęcim - Dankowice

Umowa z wykonawcą na projekt i budowę odcinka o długości około 15,2 km podpisana została 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Zakończył się już etap projektowania. W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe.

Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice - Bielsko-Biała

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisaliśmy 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok, o długości prawie 12 km. Trwa procedowanie decyzji ZRID - informuje rzecznik GDDKiA.

Po jej uzyskaniu wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

S1 Mysłowice-Bielsko-Biała. Kalendarium

Droga ekspresowa S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 • 10 października 2019 r. - wszczęcie postępowania 
 • 14 lutego 2020 r. - termin skłania ofert 
 • 20 marca 2020 r. - sporządzenie rankingu ofert 
 • 21 sierpnia 2020 r. - wykluczenie i odrzucenie ofert firm CSCEC, Mirbud, Strabag, Mostostal, Intercor 
 • 31 sierpnia 2020 r. - odwołanie CSCEC do KIO 
 • 29 września 2020 r. - wyrok KIO 
 • 9 października 2020 r. - w związku z wyrokiem KIO: 
  • unieważnienie czynności wykluczenia CSCEC z postępowania 
  • unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez CSCEC 
  • powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty CSCEC 
 • 14 października 2020 r. - otrzymanie wyroku KIO wraz z uzasadnieniem 
 • 21 października 2020 r. - złożenie przez GDDKiA skargi do Sądu Okręgowego w Katowicach na wyrok KIO 
 • 12 stycznia 2021 r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie skargi na wyrok KIO 
 • 22 lutego 2021 r. unieważnienie postępowania przez GDDKiA 

Droga ekspresowa S1 węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 • 11 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 16 czerwca 2021 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej 
 • 20 sierpnia 2021 r. - otwarcie ofert 
 • 11 maja 2022 r. - wybór oferty 
 • 4 lipca 2022 r. - podpisanie umowy  
 • 4 października 2025 r. - umowny termin zakończenia  

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 • 1 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 4 czerwca 2021 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej 
 • 12 sierpnia 2021 r. - otwarcie ofert 
 • 4 października 2021 r. - wybór oferty 
 • 30 listopada 2021 r. - podpisanie umowy  
 • 15 grudnia 2024 r. - umowny termin zakończenia  

Droga ekspresowa S1 węzeł Oświęcim - Dankowice  

 • 10 października 2019 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na tablicy ogłoszeń 
 • 11 października 2019 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 21 lutego 2020 r. - otwarcie ofert 
 • 27 marca 2020 r. - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 • 14 maja 2020 r. - podpisanie umowy
 • 12 marca 2021 r. - złożenie do Wojewody Śląskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID 
 • 28 kwietnia 2021 r. - przekazanie przez UW dokumentacji do RDOŚ
 • 12 października 2021 r. - wydanie przez RDOŚ decyzji środowiskowej dla wyjść poza pierwotną decyzję środowiskową 
 • 4 kwietnia 2022 r. - wystąpienie przez RDOŚ Katowice do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie udziału społeczeństwa w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o opinię Wód Polskich, Inspekcji Sanitarnej oraz RDOŚ Kraków 
 • 7 czerwca 2022 r. - wydanie Postanowienie przez RDOŚ Katowice uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia.
 • 14 czerwca 2022 r. - wyrok NSA uchylający Decyzję GDOŚ z 10.04.2020 r. 
 • 22 lipca 2022 r. - doprowadzenie projektu budowlanego do zgodności z postanowieniem RDOŚ z dnia 07.06.2022 r. 
 • 6 września 2022 r. - zaświadczenie RDOŚ Katowice o niewniesieniu zażalenia na postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji środowiskowej z 2016 r. 
 • 12 września 2022 r. - wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego 
 • 14 sierpnia 2023 r. - umowny termin zakończenia  

Droga ekspresowa S1 Dankowice - węzeł Suchy Potok  

 • 16 października 2019 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 19 czerwca 2020 r. - wybór oferty 
 • 3 sierpnia 2020 r. - podpisanie umowy  
 • 3 listopada 2023 r. - umowny termin zakończenia 
Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 588

Prezentacje firm