Inwestycje i nieruchomości

Trasa S1 Mysłowice-Bielsko-Biała coraz bliżej. Jest decyzja ZRID (mapa)

2022-09-15, Autor: mz

Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę drogi ekspresowej S1 o długości około 15 km pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami. Decyzja opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia w najbliższym czasie przekazanie terenu budowy wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych na pierwszym z czterech odcinków S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

Reklama

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S1 Oświęcim - Dankowice został złożony w marcu 2021 r., a dla odcinka Dankowice - Bielsko-Biała w czerwcu 2021 r. W czasie procedury wydawania decyzji ZRID doszło do uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. Decyzja NSA nie zablokowała realizacji inwestycji, ale miała wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID.  

Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu DŚU przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Potwierdzeniem prawidłowości działań GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej jest uzyskanie ZRID. 

Aktualnie trwa procedowanie decyzji ZRID dla odcinka Dankowice - Bielsko-Biała.

Przewidujemy, że jej wydanie może nastąpić na przełomie września i października br. Również w październiku wykonawca odcinka Bieruń - Oświęcim planuje złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Natomiast dla odcinka Mysłowice - Bieruń planowany termin złożenia wniosku o wydanie ZRID to II kwartał 2023 r. - informuje Marek Prusak, rzecznik prasowy GDDKiA.

40 km S1 Mysłowice - Bielsko-Biała

4 lipca 2022 r. podpisaliśmy ostatnią umowę na realizację S1. 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bieruń zrealizuje firma Budimex. Kierowcy pojadą nim w IV kwartale 2025 r. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, są już na etapie realizacji, a wartość umowy dla czterech odcinków to niespełna 2,3 mld zł. Umowny termin zakończenia budowy S1 węzeł Bieruń - węzeł Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r. Z kolei odcinek węzeł Oświęcim - Dankowice w sierpniu 2023 r., a odcinek Dankowice - węzeł Suchy Potok w listopadzie 2023 r. - czytamy w komunikacie.

Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej, wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

S1 Mysłowice - Bieruń

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód, 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Trwa projektowanie inwestycji. Wartość umowy to 489,2 mln zł.

S1 Bieruń - Oświęcim

30 listopada 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. Trwa projektowanie inwestycji. W jej ramach powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km.

Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł.

S1 Oświęcim - Dankowice

Umowa z wykonawcą na projekt i budowę odcinka o długości około 15,2 km podpisana została 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Zakończył się już etap projektowania. W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe.

Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice - Bielsko-Biała

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisaliśmy 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok, o długości prawie 12 km. Trwa procedowanie decyzji ZRID - informuje rzecznik GDDKiA.

Po jej uzyskaniu wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

S1 Mysłowice-Bielsko-Biała. Kalendarium

Droga ekspresowa S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 • 10 października 2019 r. - wszczęcie postępowania 
 • 14 lutego 2020 r. - termin skłania ofert 
 • 20 marca 2020 r. - sporządzenie rankingu ofert 
 • 21 sierpnia 2020 r. - wykluczenie i odrzucenie ofert firm CSCEC, Mirbud, Strabag, Mostostal, Intercor 
 • 31 sierpnia 2020 r. - odwołanie CSCEC do KIO 
 • 29 września 2020 r. - wyrok KIO 
 • 9 października 2020 r. - w związku z wyrokiem KIO: 
  • unieważnienie czynności wykluczenia CSCEC z postępowania 
  • unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez CSCEC 
  • powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty CSCEC 
 • 14 października 2020 r. - otrzymanie wyroku KIO wraz z uzasadnieniem 
 • 21 października 2020 r. - złożenie przez GDDKiA skargi do Sądu Okręgowego w Katowicach na wyrok KIO 
 • 12 stycznia 2021 r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie skargi na wyrok KIO 
 • 22 lutego 2021 r. unieważnienie postępowania przez GDDKiA 

Droga ekspresowa S1 węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 • 11 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 16 czerwca 2021 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej 
 • 20 sierpnia 2021 r. - otwarcie ofert 
 • 11 maja 2022 r. - wybór oferty 
 • 4 lipca 2022 r. - podpisanie umowy  
 • 4 października 2025 r. - umowny termin zakończenia  

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 • 1 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 4 czerwca 2021 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej 
 • 12 sierpnia 2021 r. - otwarcie ofert 
 • 4 października 2021 r. - wybór oferty 
 • 30 listopada 2021 r. - podpisanie umowy  
 • 15 grudnia 2024 r. - umowny termin zakończenia  

Droga ekspresowa S1 węzeł Oświęcim - Dankowice  

 • 10 października 2019 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na tablicy ogłoszeń 
 • 11 października 2019 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 21 lutego 2020 r. - otwarcie ofert 
 • 27 marca 2020 r. - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 • 14 maja 2020 r. - podpisanie umowy
 • 12 marca 2021 r. - złożenie do Wojewody Śląskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID 
 • 28 kwietnia 2021 r. - przekazanie przez UW dokumentacji do RDOŚ
 • 12 października 2021 r. - wydanie przez RDOŚ decyzji środowiskowej dla wyjść poza pierwotną decyzję środowiskową 
 • 4 kwietnia 2022 r. - wystąpienie przez RDOŚ Katowice do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie udziału społeczeństwa w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o opinię Wód Polskich, Inspekcji Sanitarnej oraz RDOŚ Kraków 
 • 7 czerwca 2022 r. - wydanie Postanowienie przez RDOŚ Katowice uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia.
 • 14 czerwca 2022 r. - wyrok NSA uchylający Decyzję GDOŚ z 10.04.2020 r. 
 • 22 lipca 2022 r. - doprowadzenie projektu budowlanego do zgodności z postanowieniem RDOŚ z dnia 07.06.2022 r. 
 • 6 września 2022 r. - zaświadczenie RDOŚ Katowice o niewniesieniu zażalenia na postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji środowiskowej z 2016 r. 
 • 12 września 2022 r. - wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego 
 • 14 sierpnia 2023 r. - umowny termin zakończenia  

Droga ekspresowa S1 Dankowice - węzeł Suchy Potok  

 • 16 października 2019 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 
 • 19 czerwca 2020 r. - wybór oferty 
 • 3 sierpnia 2020 r. - podpisanie umowy  
 • 3 listopada 2023 r. - umowny termin zakończenia 
Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy powietrze w śląskich Beskidach jest na tyle czyste, by kurorty pobierały opłaty od turystów?


Oddanych głosów: 3

Prezentacje firm