Inwestycje i nieruchomości

277 mln złotych, 130 specjalistów. ElectroMobility Poland: projekt Izera gotowy w 40%

2023-12-07, Autor: mz

7 grudnia - rok po rozpoczęciu współpracy w ramach partnerstwa technologicznego z Geely – globalnym liderem w zakresie elektromobilności – spółka ElectroMobility Poland podsumowała efekty prac nad projektem Izera.

Reklama

Na jakim etapie jest Izera?

W listopadzie 2023 roku zakończono drugą fazę projektową realizowaną we współpracy z Geely i Pininfariną związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie to SU, na ten temat pisaliśmy wczoraj <<Włosi zaprojektowali Izerę SUV. Polski samochód ma ruszyć na podbój Europy>>.

Etap ten ostatecznie potwierdził szczegółowe założenia techniczne, wykonalność oraz model biznesowy przedsięwzięcia.

Uwzględniając wszystkie strumienie prac oraz metodologię branżową, projekt został zrealizowany w około 40% i jest prowadzony zgodnie ze wszystkimi standardami obowiązującymi w przemyśle motoryzacyjnym - zaznacza spółka ElectroMobility Poland.

Z łącznej kwoty dotychczasowego finansowania projektu (500 milionów złotych) firma wydała do tej pory ok. 277 milionów, z czego ponad trzy czwarte (78%) zostało przeznaczone na prace projektowe i przygotowanie inwestycji. Zespół EMP liczy obecnie ok. 130 osób – specjalistów z kluczowych obszarów związanych m.in. z rozwojem technicznym, dystrybucją, produktem rozszerzonym, łańcuchem dostaw czy uruchomieniem produkcji. #LudzieIzery posiadają wieloletnie doświadczenie w niemal wszystkich koncernach motoryzacyjnych i znanych startupach.

Założenia biznesowe naszego projektu pozostają aktualne, rośnie jego wartość i skala. Wszystkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z harmonogramu prac zostały spełnione w terminie. Mamy gotowy plan na następne etapy projektu. Oczywiście przed nami wciąż wiele wyzwań, ale najważniejsza, z punktu widzenia osiągania dalszych celów, jest teraz stabilność, także finansowa, oraz konsekwencja w działaniu. Przedsięwzięcia takie jak Izera są realizowane w perspektywie wieloletniej – skomentował Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Główne obszary realizacji projektu:

Produkt i dystrybucja

 • Zakończenie prac nad projektem stylistycznym pierwszego modelu – SUVa. Wykonanie modeli w skali 1:1 – zarówno projektu zewnętrznego, jak i wnętrza pojazdu.
 • Zamknięcie pełnej specyfikacji technicznej samochodu i wszystkich kluczowych celów technicznych. Uzyskanie gotowości do zakończenia prac nad powierzchniami stylistycznymi i zaangażowania pełnej gamy dostawców w proces projektowy.
 • Rozpoczęcie prac nad procesem homologacyjnym wspólnie z konsorcjum Applus IDIADA i Łukasiewicz-PIMOT (Przemysłowego Instytutu Motoryzacji). Przedmiotem współpracy pomiędzy Izerą a polsko-hiszpańskim konsorcjum jest opracowanie pełnego planu homologacji dla trzech modeli samochodów elektrycznych, nad którymi pracuje ElectroMobility Poland. Świadectwo homologacji jest obowiązkowym dokumentem, który umożliwi EMP wprowadzenie Izery na rynki europejskie.
 • Zespół inżynieryjny oraz zespół zakupowy pracuje nad optymalizacją kosztową w formule design-to-cost, czyli dopasowaniem decyzji technologicznych do celów kosztowych pojazdu.
 • Rozpoczęcie prac projektowych z kluczowymi dostawcami komponentów. Włączenie dostawców w prace projektowe takich elementów jak np. lampy czy deska rozdzielcza.
 • Podpisanie listów intencyjnych dotyczących dystrybucji Izery na kilku kluczowych rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu, w Hiszpanii i Portugalii. Kolejne umowy zostaną podpisane w przyszłym roku.

Uruchomienie produkcji

 • Zakończenie procesu formalnego związanego z pozyskaniem 117 ha działki na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, na którym powstanie fabryka. Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczną się na przełomie roku.
 • Zakończenie prac nad projektem budowalnym.
 • Spółka jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej – uzyskano już opinię Sanepidu, Wód Polskich, RDOŚ, Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze w grudniu bieżącego roku planowane jest pozyskanie decyzji. Następnie złożony zostanie wniosek do urzędu miasta Jaworzna w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
 • Trwa przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy fabryki w Jaworznie,
 • Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a ich koniec przewidziany jest na ostatni kwartał 2025 roku.

Rozwój łańcucha dostaw:

 • Zakończenie szczegółowego tzw. Planu Sourcingowego (planu postępowań zakupowych dla komponentów pozyskiwanych z rynku lokalnego i harmonogramu włączenia dostawców do projektu) dla wszystkich systemów, części i podzespołów.
 • Nawiązanie relacji i podjęcie rozmów o zakresie potencjalnej współpracy z ponad 250 dostawcami specjalizującymi się w dostawach komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Podpisanie umów na rozwój koncepcji technicznej pięciu kluczowych komponentów samochodu z długim czasem rozwoju (Early Supply Involvement – ESI) obejmujących: deskę rozdzielczą, panele drzwiowe, konsolę centralną, siedzenia i światła. Koncepcje już zostały zrealizowane.
 • Zgodnie z założeniami Planu Sourcingowego zostały uruchomione procesy zakupowe dla ponad połowy komponentów zdefiniowanych jako komponenty do pozyskania lokalnie.
 • W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie pozostałych pakietów zakupowych na rynek.

Plany związane z zatrudnieniem w fabryce Izery w Jaworznie

Pojawienie się nowoczesnego zakładu wielkoseryjnej produkcji samochodów w Jaworznie będzie katalizatorem zmian i ogromną szansą dla pracowników na śląskim rynku pracy - zapewnia EMP.

 • Pierwszy kluczowy etap rozwoju zespołu ElectroMobility w Jaworznie to najbliższe 2 lata do momentu uruchomienia produkcji pod koniec 2025 r. W tym okresie planowane jest zatrudnienie ok. 600 osób w samym obszarze produkcji. Będzie to obsada niezbędna do uruchomienia jednej zmiany linii produkcyjnej.
 • Do końca 2026 roku zatrudnienie w fabryce może znaleźć 2000 osób. Zatrudnienie będzie zwiększać się wraz ze wzrostem produkcji w kolejnych latach. Liczba ludzi zatrudnionych w zakładzie zależy od wolumenów produkcyjnych.

W pierwszym etapie poszukiwani będą wysoko wykwalifikowani pracownicy dla wszystkich sekcji produkcyjnych:

 • doświadczeni specjaliści oraz eksperci BHP i ochrony środowiska,
 • w spawalni, lakierni i montażu: inżynierowie utrzymania ruchu, inżynierowie produkcji, mechanicy, automatycy, pneumatycy, elektronicy, elektrycy, programiści, technologowie i specjaliści procesu, operatorzy urządzeń linii produkcyjnej,
 • specjaliści nadzoru inwestorskiego przy budowie fabryki oraz specjaliści utrzymania infrastruktury,
 • kierownicy i specjaliści jakości produktu, procesów, wyrobów oraz audytorzy,
 • inżynierowie i specjaliści logistyki, planowania produkcji i planowania materiałowego, zarządzania gospodarka magazynową,
 • doświadczeni kupcy materiałów bezpośrednich, specjaliści ds. logistyki (planowanie, transport, obsługa celna), inżynierowie jakości dostawców.

Na kolejnym etapie w 2025 roku planowane jest dalsze rozszerzenie zespołu inżynierów oraz rozpoczęcie rekrutacji osób do produkcji bezpośredniej, celem zapewnienia obsady linii produkcyjnych aż do uzyskania pełnej wydajności produkcji.

Oferta pracy w Izerze będzie kierowana do osób mieszkających w promieniu ok. 50 km od Jaworzna. Obejmuje to aglomerację śląską oraz obszar zachodniej Małopolski, łącznie z Krakowem. Na tym obszarze zlokalizowane są już fabryki samochodów, kluczowi dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego, a także ośrodki badawczo-rozwojowe – mówi Sławomir Bekier, członek zarządu ds. finansowych w ElectroMobility Poland. - Będziemy mogli zaoferować unikalną w skali naszego kraju możliwość uczestnictwa w projekcie uruchomienia nowej fabryki samochodów elektrycznych tworzonej według najnowszych standardów obowiązujących w branży. Do tej pory tego typu zakłady zazwyczaj tworzone były za granicą. Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje o dołączeniu do zespołu Izery może być poczucie sprawczości, a także – z uwagi na charakter organizacji – możliwość rozwijania kompetencji w obszarach związanych z elektromobilnością czy możliwość awansu.

Tło rynkowe projektu

Polski sektor motoryzacyjny to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki generujący 8% PKB. Dynamika rozwoju tego sektora w dużej mierze zależy dziś od tego, jak radzą sobie na rynku firmy produkujące części i komponenty do samochodów. To one są kołem zamachowym rodzimej motoryzacji i od ich losu zależy jej przyszłość. Polscy dostawcy mają w Europie i na świecie wyrobioną markę. Cieszą się zaufaniem dużych koncernów, dostarczając wysoką jakość produkcji, którą udaje się osiągać wciąż konkurencyjnymi kosztami pracy.

Upowszechnienie elektromobilności, zmiana technologiczna z silnika spalinowego na elektryczny i idące za tym zmiany w łańcuchach dostaw i modelach biznesowych otwierają przed polskimi producentami komponentów zupełnie nowe szanse biznesowe, ale przynoszą także wyzwania. Większość tego typu firm produkuje dziś na potrzeby motoryzacji spalinowej, a w łańcuchach dostaw zajmują one bezpieczną, ale dość niską pozycję podwykonawców pracujących dla producentów współpracujących z koncernami. Zmiany, które w niedługim czasie zreformują całkowicie sektor automotive w Europie, mogą sprawić, że rola tych przedsiębiorstw zmaleje lub zupełnie stracą one rynek zbytu dla swoich produktów. Jednocześnie 8 na 10 części dziś produkowanych dla samochodów spalinowych będzie musiała zostać znacząco zmodyfikowana lub w ogóle nie będzie potrzebna w konstrukcji samochodu elektrycznego. To olbrzymie wyzwanie dla branży, ale także dla gospodarki, ponieważ jedno wygenerowane w motoryzacji miejsce zatrudnienia generuje od 1 do 3 miejsc pracy w innych sektorach.

Raporty branżowe wskazują, że bez proaktywnego działania państwa w ciągu 10 lat zagrożone jest ok. 17 tys. miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym.

Powstanie Izery i związane z tym pozyskanie nowej technologii jest dla polskich producentów części i komponentów, firm z obszaru IT, a także lokalnego sektora badawczo-rozwojowego ogromną szansą rozwojową. Umożliwi ona nie tylko awans w hierarchii dostawców, ale dzięki efektywnej koordynacji umożliwi budowanie lokalnej specjalizacji oraz zapewni możliwość wdrożenia efektów prac do produkcji. Wzmocnienie obszaru B+R polskich firm umożliwi wzmocnienie przewag kompetencyjnych, a tym samym konkurencję opartą również na własności intelektualnej. Te zmiany są nie tylko szansą na rozwój, ale i warunkiem koniecznym utrzymania mocnej pozycji całego sektora w Polsce.

Izera to projekt oparty o racjonalną analizę trendów rynkowych i realistyczne założenia biznesowe, realizowany zgodnie ze standardami panującymi w branży automotive przez zespół doświadczonych specjalistów z wielu obszarów, którzy rozwijali swoje kompetencje w pracy dla wiodących uczestników rynku. To także projekt, którego realizacja wpisuje się w gospodarcze wyzwania, jakie stają przed Śląskiem i całą branżą motoryzacyjną. Świadczą o tym nie tylko nasze deklaracje czy słowa, ale realne postępy w realizacji projektu, analizy biznesowe oraz, coraz częściej pojawiające się publicznie, opinie obiektywnych ekspertów, obserwatorów rynku czy przedstawicieli mediów - mówi Tomasz Kędzierski, dyrektor wykonawczy ds. strategii i rozwoju biznesu, ElectroMobility Poland.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 534

Prezentacje firm