Inwestycje i nieruchomości

Są chętni do stworzenia planu naprawy autostrady A1 Piekary Śl. - Pyrzowice

2022-10-20, Autor: mz

Otworzyliśmy oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy ekspertyzy technicznej (infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich) oraz opracowania programu naprawczego autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie obejmuje też wykonanie dokumentacji projektowej dla prac naprawczych.

Reklama

Jak informuje GDDKiA, na ogłoszone w sierpniu tego roku postępowanie przetargowe wpłynęły dwie oferty.

Firma Trakt z Katowic zaoferowała wykonie zamówienia za 9 959 310 zł, a Mosty Katowice za kwotę 9 676 410 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia ponad 10,4 mln zł. Obydwie firmy zaoferowały również skrócenie o dwa miesiące czasu wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Teraz oferty zostaną sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym - informuje Marek Prusak, rzecznik prasowy GDDKiA.

Długość odcinka objętego opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. Sprawne przeprowadzenie tego postępowania przetargowego pozwoli podpisać umowę na przełomie tego i przyszłego roku.  

W przypadku realizacji całego zakresu zamówienia, zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2024 r. Umożliwi to ogłoszenie przetargu na wykonanie robót w 2024 r. z planowanym terminem rozpoczęcia realizacji robót naprawczych na początku 2025 roku. 

Wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne. Przygotuje również dokumentację przetargową oraz będzie brał udział w opracowaniu odpowiedzi na pytania zainteresowanych przeprowadzeniem prac naprawczych. Będzie także pełnił nadzór autorski.

A1 Pyrzowice-Piekary. Przed remontem - ekspertyza

Przed ogłoszeniem przetargu poprosiliśmy członków Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad o zapoznanie się z dotychczasowymi ustaleniami oraz przygotowanymi materiałami, dotyczącymi remontu śląskiego odcinka A1 - dodaje Marek Prusak. 

Opinie i przygotowane przez członków Rady zalecenia zostały uwzględnione w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. W skład Rady Naukowej, której celem jest wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wchodzą polscy eksperci z dziedziny infrastruktury i drogownictwa.

Termin realizacji zamówienia

Umowa obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowego programu naprawczego dla naprawy autostrady A1 (w 8 miesięcy od podpisania umowy). W ramach prac powstanie także dokumentacja projektowa dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w maksymalnie 14 miesięcy od podpisania umowy).  

Wykonawca będzie również wspierać zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom. Przeprowadzi też ewentualne modyfikacje opracowań projektowych (w 7 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót). Umowa przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową (w 80 miesięcy od podpisania umowy).    

Wykonawcy mogą zadeklarować skrócenie czasu na wykonanie dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych maksymalnie o dwa miesiące (z 14 do 12 miesięcy). 

Kryteria wyboru

Kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.), doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (30 proc.) oraz termin zakończenia realizacji (10 proc.). Dokumentacja postępowania przetargowego dostępna jest na platformie zakupowej GDDKiA.

A1 Piekary Śląskie - Pyrzowice

Budowa tego odcinka autostrady A1 rozpoczęła się w 2009 roku, a kierowcy z nowej trasy skorzystali w czerwcu 2012 roku.

Jeszcze w okresie gwarancyjnym na nawierzchni drogi pojawiły się nierówności, które na bieżąco zgłaszaliśmy do usunięcia wykonawcy. Pomimo podjętych działań powstawały kolejne nierówności. Te największe były na bieżąco usuwane - przypomina GDDKiA.

W ubiegłym roku podjęte zostały działania rozpoznawcze, które miały pomóc w określeniu zakresu ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz opracowania programu naprawczego.

Wykonaliśmy ponad pięćdziesiąt odwiertów do badań geologicznych. Sprawdzaliśmy również szczelność i stan techniczny kanalizacji deszczowej. Zrobione zostały wykopy odkrywkowe: pasa rozdziału, jezdni, podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz zasypek kanalizacji. Wykonaliśmy również pomiary ugięć sprężystych aparatem FWD - dodaje Marek Prusak.

Analiza pobranych próbek i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu na wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni.

A1 Pyrzowice-Piekary: skutki deformacji dla kierowców

Poruszając się po nierównej nawierzchni autostrady, należy liczyć się z obniżonym komfortem podróży. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie dostosować prędkość do obowiązującego na autostradzie oznakowania. Na tym odcinku obowiązują lokalne ograniczenia prędkości do 110 km/h.

Kalendarium

 • 27 września 2005 r. - decyzja lokalizacyjna    
 • 12 lutego 2008 r. - decyzja środowiskowa dla odcinka Pyrzowice - Piekary Śląskie    
 • 2 lutego 2009 r. - decyzja środowiskowa dla węzła Pyrzowice    
 • 12 czerwca 2009 r. - pozwolenie na budowę dla odcinka Pyrzowice - Piekary Śląskie    
 • 5 sierpnia 2009 r. - pozwolenie na budowę dla węzła Pyrzowice    
 • 27 lipca 2009 r. - podpisanie umowy:    
 • projektant:  Complex Projekt/Transprojekt Kraków    
 • wykonawca: konsorcjum firm Budimex (lider) i Mostostal Warszawa (partner)    
 • nadzór Inwestorski: Arcadis/MottMcDonald 
 • 7 sierpnia 2009 r. - przekazanie placu budowy    
 • 20 sierpnia 2009 r. - rozpoczęcie robót    
 • 1 czerwca 2012 r. - oddanie do ruchu
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 605

Prezentacje firm