Kariera

Izba górnicza: możliwe są trzy warianty przyspieszonej likwidacji miejsc pracy

2021-01-25, Autor: tora

Konsekwencją wygaszania górnictwa dla przedsiębiorstw okołogórniczych w wąskim ujęciu w perspektywie 30 lat, będzie przyspieszona likwidacja miejsc pracy – alarmuje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. I kreśli trzy warianty redukcji zatrudnienia – od optymistycznego po pesymistyczny.

Reklama

Izba górnicza: wciąż jest szansa na niedopuszczenie do wielkiego kryzysu na Śląsku

Izba wskazuje, że jeszcze w ubiegłym roku branża okołogórnicza poszukiwała wręcz rąk do pracy. Obecnie nie wiadomo, czy istniejące stanowiska, a co za tym idzie - znaczna część infrastruktury Śląska i innych regionów górniczych, zostaną utrzymane. W bardzo negatywnym scenariuszu może okazać się, że z przyczyn ekonomicznych i politycznych wystąpią przyspieszone procesy likwidacyjne zarówno w górnictwie, jak i w branży okołogórniczej oraz szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym, które tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Nadal jest jednak szansa na niedopuszczenie do jednego z największych kryzysów na Śląsku i w innych regionach górniczych.

- Górnictwo wraz z branżą okołogórniczą to wspólny i bardzo istotny element gospodarki Śląska i pozostałych regionów związanych z górnictwem. Branża wydobywcza wraz z otoczeniem gospodarczym w dużej mierze kreuje stabilne miejsca pracy. Sama branża okołogórnicza, przy ostrożnych szacunkach, zatrudnia 400 tys. pracowników. Do tego pod uwagę należy wziąć firmy stanowiące otoczenie sektora, które w znacznej mierze zapewniają byt blisko połowie populacji Śląska. Likwidacja tych miejsc pracy może doprowadzić do znacznego wzrostu bezrobocia głównie na Śląsku, ale także w innych częściach kraju. Naszym zadaniem, jako odpowiedzialnych przedsiębiorców, jest znalezienie nowych kierunków rozwoju wykorzystującego lokalne know-how i potencjał rozwojowy. Te prace już się rozpoczęły. Mamy nadzieję, że ich efektami będziemy mogli podzielić się z rządem. Czekamy na podjęcie rozmów – mówi Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Trzy warianty przyspieszonej likwidacji miejsc pracy

Izba górnicza bazując na raporcie "Sytuacja przedsiębiorstw okołogórniczych w Polsce”, zrealizowanym przez Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w grudniu 2020 wskazuje, że konsekwencją wygaszania górnictwa dla przedsiębiorstw okołogórniczych w wąskim ujęciu w perspektywie 30 lat, będzie przyspieszona likwidacja miejsc pracy. Możliwe są warianty:

  • Wariant optymistyczny: 26.667 zlikwidowanych miejsc pracy w ciągu 30. lat transformacji;

  • Wariant prawdopodobny: 50.580 zlikwidowanych miejsc pracy w ciągu 30. lat transformacji;

  • Wariant pesymistyczny: 75.876 zlikwidowanych miejsc pracy w ciągu 30. lat transformacji.

Osiem propozycji branży okołogórniczej, by utrzymać miejsca pracy

Co można zrobić, aby uchronić branżę okołogórniczą i zapewniane przez nią miejsca pracy? Izba stoi na stanowisku, że najważniejsze jest stworzenie dokumentu o randze ustawowej, który zostanie skonsultowany m.in. z samorządem terytorialnym i szeroko pojętą branżą okołogórniczą, określającego nie tylko kierunki działania, ale wskazującego fundusze na poziomie unijnym i krajowym na ich realizację. Umożliwi to właściwe ukierunkowanie pomocy i wykorzystanie unikalnego know-how oraz potencjału regionu. Sektor okołogórniczy wskazuje na możliwe działania:

1. Utrzymanie dotychczasowych koncepcji wsparcia bez rozszerzania ich ponad terytoria NUTS 3 objętych interwencją Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (poniżej mapka pokazująca Polskę wg podziału na terytoria NUTS 3).

Grafika: By Periwinklewrinkles, based on work by Aotearoa - Own work, based on map by Aotearoa (File:POLSKA_NUTS3-2008.png), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89079222

2. Przeznaczenie wsparcia na transformację przedsiębiorstw okołogórniczych w kierunku zaawansowanej produkcji przemysłowej, aby trwale zdywersyfikować lub przeprofilować ofertę firm okołogórniczych.

3. Zmniejszenie zatrudnienia w zawodach górniczych wymagających niskich kwalifikacji, jednocześnie zapewniając kształcenie ustawiczne pracowników kopalni i przedsiębiorstw okołogórniczych posiadających wyższe kwalifikacje zawodowe.

4. Angażowanie firm okołogórniczych w inteligentne specjalizacje województwa śląskiego oraz innych terenów górniczych z jednostkami badawczymi i edukacyjnymi oraz innymi interesariuszami – przedsiębiorstw okołogórniczych w zdobywaniu nowych rynków oraz w zmianie oferty produktowej i modeli biznesu z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

5. Inwestycja w rewitalizację miast (po)górniczych celem zapewnienia estetyki oraz usług publicznych na poziomie zapewniającym zatrzymanie odpływu mieszkańców oraz przyciągnięcie nowych do pracy w branżach alternatywnych dla górnictwa i w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach okołogórniczych.

6. Wprowadzenie dla branży okołogórniczej instrumentów dotacyjnych oraz pakietów dedykowanych usług konsultingowych wspomagających zdobywanie nowych rynków, tworzenie nowych produktów i usług oraz zmian modeli biznesu.

7. Animowanie konsorcjów przedsiębiorstw okołogórniczych oraz instytucji badawczo-rozwojowych i centrów transferu technologii, aby móc realizować projekty pilotażowe pozwalające na wykorzystanie dotychczasowych kompetencji branży.

8. Włączenie tematyki nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstw okołogórniczych w zakres prac nad krajowym planem sprawiedliwej transformacji i planami regionalnymi; przy zachowaniu pełnej reprezentacji firm okołogórniczych (zarówno przez samorząd branżowy, jak i indywidualnie) w procesach planistycznych.

Utrzymanie branży warunkiem bezpiecznego wygaszania górnictwa

Według izby górniczej podkreślenia wymaga fakt, że firmy okołogórnicze podczas jednoczesnej transformacji wewnętrznej będą wciąż świadczyły usługi wygaszanemu sektorowi górnictwa. Utrzymanie ich w dobrej kondycji jest więc także warunkiem do odpowiedniego i bezpiecznego procesu wygaszania górnictwa.

Branża okołogórnicza liczy, że dialog doprowadzi do wypracowania systemowych mechanizmów pomocowych i branża będzie mogła skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego na procesy innowacyjne i konkurencyjność, a co za tym idzie – uchronić Śląsk i inne regiony górnicze przed najbardziej pesymistycznym scenariuszem.

Co zrobić z górnictwem energetycznym na Śląsku?

Oddanych głosów: 6135

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 580

Prezentacje firm