Kariera

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości analizuje prawnik

Kancelaria Adwokacka Jarosław Reck Adwokaci wyjaśnia zasady wsparcia udzielanego w ramach Tarczy Finansowej dla sektora małych i średnich przedsiębiorców oraz dla dużych firm.

Reklama

Polski Fundusz Rozwoju - finansowanie MŚP

W odniesieniu do finansowania MŚP Polski Fundusz Rozwoju oferuje możliwość skorzystania z prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków. Podstawowym warunkiem uzyskania subwencji jest posiadanie statusu małego lub średniego przedsiębiorcy.

Do obligatoryjnych warunków, od których zależy przyznanie dofinansowania należy prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 r. w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Zasady programu przewidują wsparcie również dla przedsiębiorców, których działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. była zawieszona, aczkolwiek została wznowiona przed dniem złożenia wniosku. Skorzystanie z dofinansowania jest wykluczone, jeżeli otwarte jest przeciwko przedsiębiorcy postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne. Przedsiębiorca starający się o subwencję finansową zobowiązany jest posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozliczać daniny publicznoprawne za ostatnie 2 lata obrotowe. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy, aniżeli wskazany powyżej, obowiązek ten liczony jest za cały okres trwania działalności.

Przedsiębiorca uprawniony jest do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie szeroko rozumianych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem akwizycji i rozliczeń z podmiotami zależnymi. Dopuszczalne jest także pokrycie z otrzymanych środków kosztów wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, kosztów stałych. Dozwolone jest także przeznaczenie do 25% otrzymanej subwencji na przedterminową spłatę kredytów. Polski Fundusz Rozwoju przeprowadzać będzie kontrole przedsiębiorców w zakresie weryfikacji prawidłowego dysponowania przyznaną subwencją.

Maksymalna kwota subwencji finansowej do uzyskania dla sektora MŚP obliczana jest oddzielnie dla każdego przedsiębiorcy i jest uzależniona bezpośrednio od czynników charakterystycznych dla konkretnego przedsiębiorcy, tj. od skali spadku jego przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19 oraz poziomu przychodów osiągniętych przez niego w 2019 r. Według założeń programu kwota subwencji może wynieść 4%, 6% lub 8% przychodów przedsiębiorcy za 2019 r., z zastrzeżeniem maksymalnej jej wysokości nieprzekraczającej kwoty 3,5 mln zł.

Zasady zwrotu dofinansowania uzależnione są od spełnienia trzech kryteriów, tj. kontynuowania działalności gospodarczej przez 12 miesięcy licząc od dnia przyznania subwencji, utrzymania w tym czasie średniego zatrudnienia w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego, jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 oraz skali poniesionej przez przedsiębiorcę starty ze sprzedaży. Spełnienie tych przesłanek daje podstawę do zredukowania kwoty zwrotnej aż o 75% wartości otrzymanej subwencji.

W przypadku, gdy omawiane wsparcie będzie łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną, w tym także wsparciem finansowym otrzymanym uprzednio przez przedsiębiorcę na rozwój swojej działalności, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 EUR. Należy również pamiętać, że różne rodzaje wsparcia nie powinny być przez przedsiębiorcę przeznaczane na ten sam cel.

Polski Fundusz Rozwoju - finansowanie dla dużych firm

Uruchomienie dofinansowania dla dużych firm w dalszym ciągu uzależnione jest od uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej. Niewykluczone, że warunkiem uzyskania akceptacji będzie modyfikacja obecnie zaproponowanych warunków. Niemniej jednak Kancelaria Adwokacka Jarosław Reck Adwokaci postanawia przybliżyć ogólne założenia związane również i z tym programem.

Tarcza Finansowa dla dużych firm zakłada zindywidualizowanie kryteriów dla każdego przedsiębiorcy. Zakłada się wsparcie poprzez:

 • finansowanie płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym (pożyczki, obligacje, gwarancje);

 • finansowanie preferencyjne, przewidujące mechanizm przeciwdziałający negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19 (w postaci możliwości częściowego umorzenia wsparcia finansowego do 75% jego wartości na warunkach określonych w programie);

 • finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych oraz w ramach pomocy publicznej mające postać Programowego Finansowania Kredytowego i Programowego Finansowania Kapitałowego.

Program skierowany jest do przedsiębiorców:

 • którzy zatrudniają, co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;

 • małych i średnich przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej 150 pracowników z wyłączeniem właściciela, a roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, pod warunkiem, że przedsiębiorca MŚP nie jest beneficjentem programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP w sytuacji, gdy luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Przedsiębiorcy, muszą ponadto spełniać jeden z następujących warunków:

 • odnotować spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

 • utracić zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

 • nie otrzymywać płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

 • nie mieć dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego;

 • mieć status uczestnika Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Przedsiębiorca wnioskujący o wsparcie finansowe nie może mieć otwartej likwidacji, jak również otwartego postępowania upadłościowego ani postępowania restrukturyzacyjnego.

W odniesieniu do finansowania preferencyjnego przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19. Dodatkowo, przedsiębiorca musi pozytywnie przejść proces due diligence prowadzonego przez PFR.

Z kolei w przypadku finansowania kapitałowego przedsiębiorca zobligowany jest do przedstawienia m.in. wieloletniej strategii lub planu uwiarygadniających osiągnięcie rentowności finansowej. Również i w tym przypadku przedsiębiorca musi osiągnąć pozytywny wynik procesu due diligence.

----------------------

Polecamy też inne nasze poradniki

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
 • ~lukasek 2020-06-12
  14:37:30

  1 0

  Tak naprawdę sama tarcza finansowana PFR to jedno z rozwiazań wspierających przedsiebiorców. Na stronie właśnie samego PFR w temacie tarczy rozpisane są też dodatkowe formy pomocy firmom jak chociazby zwolnienie ze składek na ZUS czy wypłata 2080zl dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 568

Prezentacje firm